Enea ze wzrostami wyników finansowych i operacyjnych w pierwszym kwartale 2022 r.

Enea ze wzrostami wyników finansowych i operacyjnych w pierwszym kwartale 2022 r.

Grupa Enea, zdjęcie ilustracyjne
Grupa Enea, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Materiały prasowe
W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe oraz operacyjne. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 43 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży, a zysk netto okresu sprawozdawczego wzrósł o 33,5 proc. Enea rozpoczęła przeprowadzoną z sukcesem emisję akcji, dzięki której pozyskała ponad 750 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji.

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych

– Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. W związku z transformacją Grupy Enea mamy określone cele strategiczne i wdrażamy plan ich realizacji. Do 2042 r. chcemy przeznaczyć ponad 68 mld zł na inwestycje, w tym 42,5 mld zł w obszarze dystrybucji i 13,8 mld zł na rozwój odnawialnych źródeł energii. Sprawnie przeprowadzona emisja nowych akcji Enei pozwoliła nam na pozyskanie ponad 750 mln zł na realizację naszych planów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji. Środki te będą wspierać m.in. rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej, szczególnie w kontekście dynamicznego rozwoju OZE i generacji rozproszonej, a także instalacje liczników zdalnego odczytu – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W styczniu 2022 r. uruchomione zostało nowe źródło kogeneracyjne. Instalacja MEC Piła, oparta na trzech silnikach gazowych i kolektorach słonecznych, będzie produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz prawie 42 MWh energii elektrycznej. Włączenie nowoczesnej elektrociepłowni do pilskiego systemu przełożyło się na redukcję zużycia węgla o około
7,5 tys. t rocznie. Inwestycja kosztowała prawie 50 mln zł.

Grupa Enea stopniowo i konsekwentnie odchodzi od wytwarzania energii ze źródeł węglowych na rzecz odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, zgodnie ze zaktualizowaną w grudniu 2021 r. Strategią Rozwoju. Odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego na terenie Elektrowni Kozienice zajmie się nowo powołana spółka celowa – Enea Elkogaz. Bloki gazowe będą niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytwarzanie energii z OZE.

Lech Żak, wiceprezes Enei. ds. strategii i rozwoju

– Grupa Enea jako wicelider rynku wytwarzania energii elektrycznej ma ambicje, by nie tylko inwestować i rozwijać projekty oparte na odnawialnych źródłach energii, ale również kreować nowe rozwiązania, by optymalnie i efektywnie wykorzystywać wytwarzaną przez siebie energię. Stąd duże zaangażowanie Grupy w projekty badawczo-rozwojowe i współpraca ze światem nauki i biznesu – zapewnia Lech Żak, wiceprezes Enei. ds. strategii i rozwoju.

Enea Operator – spółka dystrybucyjna Grupy Enea - dostarczyła blisko 5,3 TWh usług dystrybucji 2,7 mln odbiorcom końcowym. Do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było blisko 125 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami. Spółka konsekwentnie modernizuje sieci dla wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju smart grid i energetyki odnawialnej. Oddano do użytku kolejne inwestycje istotne dla bezpieczeństwa i rozwoju Zielonej Góry oraz Bydgoszczy.

- Enea Operator zakończyła testy pięciu prototypowych magazynów energii, rozszerzając swoje kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystania nowych technologii w działalności OSD. Rozwój projektów w zakresie magazynowania energii dla podniesienia jakości i bezpieczeństwa dostaw prądu, a także efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii podłączonych do sieci niskiego napięcia, to jeden z kluczowych kierunków transformacji Grupy Enea zapisanych w naszej Strategii Rozwoju – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

Wyniki finansowe Grupy Enea w I kw. 2022 r.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka zapewnia, że co roku Bogdanka planuje wydobycie zgodnie ze strategią, nie reaguje emocjonalnie na wahania rynku. Długoterminowo mogłoby to zachwiać bezpiecznym, stabilnym i efektywnym funkcjonowaniem spółki.

- Maksymalizujemy produkcję, dostosowując ją do naszych możliwości. Nie jesteśmy jednak w stanie z dnia na dzień zwiększyć wydobycia i zapełnić luki po rosyjskim węglu, gdyż inwestycje w górnictwo to wieloletnia perspektywa. Planujemy, tak jak dotychczas, pozostać stabilnym dostawcą surowca dla elektrowni zawodowych – powiedział Artur Wasil.
Artykuł został opublikowany w 23/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także