Rok temu był zysk, teraz wynik na minusie. Wakacje kredytowe uderzyły w PKO BP

Rok temu był zysk, teraz wynik na minusie. Wakacje kredytowe uderzyły w PKO BP

PKO BP, zdjęcie ilustracyjne
PKO BP, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / B. Godart
Grupa PKO BP straciła w trzecim kwartale 2022 roku 237 mln zł. Analogiczny kwartał rok wcześniej zakończył się na plusie - 1,258 mln zł zysku netto. Gdyby doszukiwać się pozytywnych stron, to strata jest jednak niższa niż zakładał rynek.

Nie 358,8 mln zł, a 237 mln zł – tyle wyniosła strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku. Bank poinformował o tym w raporcie. Po III kwartałach 2022 roku zysk netto grupy PKO BP spadł do 1.601 mln zł z 3.671 mln zł rok wcześniej.

Bankowcy zapowiadali, że wakacje kredytowe mocno ich obciążą

Wynik na minusie to efekt wakacji kredytowych, które kosztowały bank 3,111 mln zł.

Bank podał, że szacunek straty oparty jest na założeniu, że około 63 proc. klientów posiadających kredyt hipoteczny udzielony w złotym zdecyduje się na skorzystanie z wakacji kredytowych.

Inne obciążenia, które wpłynęły na taki wynik, to obowiązkowe przekazanie pierwszej części wpłaty w wysokości 85,8 mln zł na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców pierwszą część wpłaty w wysokości 85,8 mln zł oraz utworzenie rezerwy na drugą cześć wpłaty na ten fundusz w wysokości 214 mln zł.

W III kwartale 2022 roku grupa utworzyła także rezerwę w wysokości 48 mln zł, na zwrot klientom pobranych środków z tytułu podwyższenia marży o 0,9 p.p. do czasu dokonania wpisu hipoteki.

Bank nie zawiązał w III kwartale rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi udzielonymi we franku szwajcarskim, choć oczekiwał tego rynek.

Komu przysługują wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe przysługują wszystkim osobom, które podpisały umowę kredytu hipotecznego na nieruchomość, w jakiej planują zamieszkać lub już mieszkają. Opisywana forma wsparcia nie obejmuje wynajmujących.

Możliwośćodroczenia spłat kredytu hipotecznegonie jest też dostępna dla „nowych kredytobiorców”, tj. osób, które podjęły się takiego zobowiązania po 1 lipca 2022 roku. Innym ograniczeniem jest długość trwania umowy kredytowej – jeżeli ostatnia rata ma mieć miejsce w okresie 6. miesięcy od dnia, w którym Ustawa wchodzi w życie (28 lipca 2022), kredytobiorcy nie przysługuje zwłoka w płatnościach.

Czytaj też:
Banki przyniosą straty. Wszystko przez wakacje kredytowe

Źródło: WPROST.pl