Co 12. młoda mama chce założyć firmę, by mieć więcej czasu dla rodziny. Ile kosztuje prowadzenie działalności 2023 roku?

Co 12. młoda mama chce założyć firmę, by mieć więcej czasu dla rodziny. Ile kosztuje prowadzenie działalności 2023 roku?

Praca z dzieckiem
Praca z dzieckiem Źródło: Pixabay
Niemal co dwunasta badana po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego planuje rozpocząć własną działalność. Kobiety wyobrażają sobie, że w ten sposób będą miały więcej czasu dla rodziny i łatwiej będzie im zarządzać swoim dniem. Praca na własny rachunek może dawać większą elastyczność, ale trzeba pamiętać, że oznacza również obowiązki, których nie mają zatrudnieni na etacie.

Według najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne” niemal co dwunasta badana po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego planuje rozpocząć własną działalność. Z czego wynikają takie deklaracje? Blisko 40 proc. wszystkich respondentek planujących rozpoczęcie działalności na własny rachunek przypuszcza, że ułatwia ona kobietom opiekę nad dziećmi i domem. Wśród badanych przedsiębiorczyń tego zdania jest niemal 45 proc. Jedynie 13,2 proc. badanych posiadających firmę deklaruje, że prowadzenie własnego biznesu nie ma wpływu na życie rodzinne, podczas gdy w ubiegłym roku tego zdania była aż co piąta ankietowana.

Spośród kobiet, które nie prowadzą własnej działalności, ale chciałyby to robić, tylko 8,5 proc. sądzi, że zarządzanie własnym biznesem nie wpływa na życie rodzinne. Zdaniem blisko 40 proc. jest to ułatwienie, m.in. ze względu na elastyczne godziny pracy. Przeciwnego zdania jest niemal co trzecia respondentka.

Co trzecia Polka po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym planuje zmienić pracę

Wyniki badania wskazują, że co trzecia z ankietowanych przebywających obecnie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym zamierza po jego zakończeniu wrócić do aktywności zawodowej, jednak chce zmienić pracodawcę lub branżę, w której dotychczas pracowała. Ponad ⅕ respondentek planuje powrót do pracy w dotychczasowym wymiarze godzin, a 11,3 proc. – w ograniczonym. Gotowość do wznowienia aktywności zawodowej, gdy dziecko będzie starsze deklaruje 17 proc. badanych. Własną działalność zamierza rozpocząć 8,5 proc. ankietowanych kobiet.

Aż 86 proc. badanych przyznaje, że ich partner nie korzystał i nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego. Uczestniczki badania w 39 proc. nie widzą takiej potrzeby, taki sam odsetek deklaruje, że nie istnieje taka możliwość ze względu na formę zatrudnienia partnera. Co szósta respondentka twierdzi, że wynika to ze względów finansowych.

Badanie przeprowadzono z okazji 14. Edycji Bizneswoman Roku, najstarszego i największego w Polsce konkursu dla przedsiębiorczych kobiet.

Ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej w 2023 roku

Prowadzenie własnej działalności może jawić się osobom, które do tej pory pracowały na etacie, jak pełnienie zawodowego snu: można sobie być sterem i okrętem, nie ma szefa, w większym stopniu pracować można na swoich zasadach. Kij ma dwa końce: we własnej działalności nie ma procedur znanych z dużej firmy ani szefa, który deleguje obowiązki, za to przedsiębiorca musi sam pozyskiwać klientów, dbać o terminowość wykonania zleceń, pilnować rozliczeń i dokumentacji… Niejeden młody stażem przedsiębiorca zaczyna tęsknić za pracą zespołach, gdy różne działy realizowały poszczególne etapy zamówień. Własna działalność każe też inaczej spojrzeć na kwestię wynagradzania. W 2023 roku koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bardzo wzrosły w stosunku do poprzedniego roku.

Podstawa wymiaru składek do ZUS wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składki ZUS w 2023 są liczone od kwoty 6935 zł, 60 proc. której to 4161 zł. Można zatem policzyć, że łącznie składki wyniosą co miesiąc 1418 zł. To o ponad 200 zł miesięcznie więcej niż w 2022 roku. W podziale na poszczególne składki do ZUS będzie wyglądać to tak:

  • składka emerytalna – 812,23 zł
  • składka rentowa – 332, 88 zł
  • składka wypadkowa – 69,49 zł
  • składka chorobowa – 101,94 zł
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 101,94 zł

Do tego trzeba doliczyć składkę zdrowotną w wysokości 314,10 zł. W sumie prowadzenie własnej działalności kosztuje przedsiębiorcę około 1700 zł. Musi ponosić tę opłatę niezależnie od tego, czy w danym miesiącu uzyskał jakikolwiek dochód.

Czytaj też:
Dramatyczna prognoza dla emerytów? ZUS podał najnowsze dane
Czytaj też:
Ubyło dłużników ZUS. Wzrosła wartość zadłużenia

 0

Czytaj także