Grupa ORLEN inwestuje w energię odnawialną
Artykuł sponsorowany

Grupa ORLEN inwestuje w energię odnawialną

Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels / Pixabay
Grupa ORLEN pod koniec lipca br. podpisała z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. Są one nie tylko jednymi z najnowocześniejszych, ale i najbardziej efektywnych farm wiatrowych w Polsce. To kolejna z inwestycji Grupy ORLEN w OZE, do końca dekady Koncern przeznaczy na nie ponad 50 mld zł.

Transakcja zakupu trzech farm wiatrowych, która ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku, jest jedną z największych akwizycji na krajowym rynku odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach. W jej ramach zapewniono również opcję uzupełnienia farm o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW) m.in. na zasadzie wspólnego łącza. Transakcja realizowana jest przez należącą do Grupy spółkę ORLEN Wind 3. EDP Renewables Polska, która sprzedaje farmy, jest spółką zależną EDP Renewables (Euronext: EDPR), czwartego co do wielkości na świecie producenta energii wiatrowej i słonecznej.

Jedne z najnowocześniejszych farm wiatrowych

Umowa zawarta z EDP Renewables Polska dotyczy zakupu trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce, znajdujących się w pobliżu miejscowości: Ujazd (o mocy 30 MW), Dobrzyca (o mocy 49,9 MW) oraz Dominowo (o mocy 62,4 MW). Przejmowane przez Grupę ORLEN obiekty są jednostkami wytwórczymi bardzo wysokiej jakości, nowymi, efektywnymi, o wyjątkowo wysokiej produktywności i długim oczekiwanym okresie życia. To nie tylko jedne z najbardziej nowoczesnych farm w kraju, te jednostki wytwórcze mają także bardzo korzystne położenie, które zapewnia wysoką wietrzność, co z kolei gwarantuje wysoki stopień wykorzystania zainstalowanych mocy. Farmy, które uruchomiono w 2021 i 2022 r., produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ok. 240 tys. gospodarstw domowych.

W farmie w Dominowie pracują m.in. turbiny Vestas V136. Ich maksymalna wysokość to 166 m, a długość każdej łopaty – 76,2 m. Oznacza to, że turbiny są obecnie jednymi z największych jednostek onshore (lądowych) operujących w Polsce.

Składową transakcji są również opcjonalne projekty fotowoltaiczne. Mogą one zostać zrealizowane przez sprzedającego w większości na zasadzie cable poolingu, czyli przy wykorzystaniu istniejącego już przyłącza. Realizacja tych projektów zależy jednak od sfinalizowania prac nad procedowanymi obecnie regulacjami umożliwiającymi to rozwiązanie.

Farmy fotowoltaiczne po ich wybudowaniu będą kolejnym znaczącym powiększeniem mocy wytwórczych OZE Grupy ORLEN, nawet o około 159 MW.

Umowa z Greenvolt

W ostatnich dniach lipca wchodząca w skład Grupy ORLEN spółka Energa Wytwarzanie podpisała z kolei umowę przedwstępną z firmą Greenvolt na zakup farmy wiatrowej i czterech instalacji fotowoltaicznych. Rozwijane projekty mają łączną moc 59 MW. Transakcja z Greenvolt dotyczy dwóch projektów OZE w woj. wielkopolskim. Pierwszy z nich to projekt Opalenica, obejmujący trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW. Ma on osiągnąć pełną gotowość operacyjną w grudniu 2023 r.

Drugim jest hybrydowy projekt Sompolno, łączący turbiny wiatrowe o mocy 26 MW i instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW, który osiągnie gotowość operacyjną w czerwcu 2024 roku.

Połączenie energii wiatrowej i fotowoltaiki pozwala na optymalne wykorzystanie warunków przyłączeniowych poprzez podłączenie nowego aktywa do już istniejącego, wykorzystywanego przyłącza. Tzw. cable-pooling sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku sprzężenia farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które bardzo rzadko pracują z pełną mocą w tym samym czasie.

Oba aktywa w ciągu roku mogą wyprodukować 111 GWh energii, czyli równowartość zużycia ponad 55 tys. gospodarstw domowych. Za budowę i doprowadzenie obu projektów do fazy operacyjnej odpowiada Greenvolt Power, spółka będąca częścią Grupy Greenvolt.

Energa Wytwarzanie, która nabywa obiekty w Wielkopolsce, ma długoletnie doświadczenie w budowie i zarządzaniu źródłami odnawialnymi. W pierwszym kwartale br. instalacje OZE należące do Grupy Energa wytworzyły ok. 0,5 TWh zielonej energii, a w całym 2022 roku – 1,3 TWh. Po przejęciu projektów Opalenica i Sompolno łączna moc zainstalowana OZE w Grupie Energa wzrośnie o 10 proc. w stosunku do obecnej, przekraczając 600 MW.

W ostatnim czasie Energa Wytwarzanie zrealizowała budowę dwóch farm fotowoltaicznych – PV Wielbark w woj. warmińsko-mazurskim o łącznej mocy ok. 62 MW, oraz PV Gryf w woj. wielkopolskim, o mocy ok. 25 MW. Oprócz tego finalizowany jest projekt budowy pięciu małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda. W planach Energi jest też budowa farm fotowoltaicznych PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW). Z kolei Energa Green Development, spółka ukierunkowana na rozwój lądowych źródeł odnawialnych w Grupie ORLEN, w swoim portfolio ma dziś ok. 500 MW projektów OZE na różnych etapach zaawansowania.

ORLEN stawia na OZE

Farmy wiatrowe Ujazd, Dobrzyca oraz Dominowo oraz projekty Opalenica i Sompolno to kolejne aktywa OZE, które znajdą się w portfolio Grupy ORLEN. Po finalizacji transakcji dołączą do odnawialnych źródeł energii o mocy około 700 MW już działających w ramach koncernu.

Grupa ORLEN planuje do końca obecnej dekady ponad 10-krotne zwiększenie mocy swoich aktywów produkujących czystą, zeroemisyjną energię elektryczną, potrzebną dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności polskiej gospodarki. Oznacza to, że do końca 2030 r. Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy 9 GW. Na ten cel koncern zamierza wydać ponad 50 mld zł.

Środki te zostaną przeznaczone zarówno na projekty własne, które od początku do końca ORLEN zrealizuje samodzielnie, jak i akwizycję najbardziej perspektywicznych projektów na rynku. Wśród nich znajdą się m.in. lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. Ważną rolę w rozwoju mocy OZE w Grupie ORLEN odgrywa również morska energetyka wiatrowa. Koncern planuje postawić pierwszą farmę wiatrową (o mocy do 1,2 GW) na polskiej części Bałtyku. Rozpoczęcie budowy Baltic Power jest planowane na rok 2024, a jej uruchomienie w roku 2026. Spółki z Grupy ORLEN w ostatnich dniach maja br. zapewniły sobie na Bałtyku pięć kolejnych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych, na których powstać mogą aktywa o łącznej mocy ok. 5,2 GW. Oznacza to, że Grupa ORLEN posiada już łącznie sześć lokalizacji morskich farm wiatrowych o potencjale 6,4 GW.

Do końca obecnego dziesięciolecia koncern będzie też produkować energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). ORLEN przewiduje, że do 2030 roku obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. W sumie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł.