Zielone miasto. Prawdziwie ekologiczny biznes w Warszawie
Artykuł sponsorowany

Zielone miasto. Prawdziwie ekologiczny biznes w Warszawie

Ule w sadzie
Ule w sadzie Źródło: iStock / Veolia
„Być albo nie być” to fraza pochodząca z jednego z najbardziej znanych dramatów pióra Williama Szekspira. Dylemat ten będący w praktyce rozważaniem nad przyjęciem właściwej strategii postępowania jest znany wielu firmom – zwłaszcza w kontekście działań ekologicznych. Jedna ze spółek w Polsce stawia jednak na zdecydowane „być”. Jest nią Veolia Energia Warszawa, która umiejętnie łączy biznes ciepłowniczy z dbaniem o środowisko naturalne i zazielenianiem miasta.

Czy w kraju, w którym od wielu lat głównym paliwem wykorzystywanym w sektorze energetycznym i ciepłowniczym jest węgiel można połączyć biznes z ekologią? Okazuje się, że tak, a warszawska Veolia jest tego doskonałym przykładem. Veolia Energia Warszawa jest jedną z kluczowych spółek należących do funkcjonującej w Polsce od ponad 25 lat Grupy Veolia. W ramach swojej działalności Veolia w Warszawie zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą o łącznej długości ponad 1900 km, która dostarcza ciepło do ponad 80 proc. mieszkańców stolicy.

Grupa Veolia, jako lider w zakresie kompleksowej transformacji ekologicznej, w swojej strategii zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Proces ten podzielony został na odpowiednie etapy, a pierwszym z nich jest odejście od wykorzystywania węgla w produkcji energii i ciepła do 2030 r. i zmianę paliwa na gaz ziemny. Na kolejnym etapie paliwo gazowe będzie następnie zastępowane zielonymi gazami takimi jak biometan, czy też zielony wodór. To jednak nie wszystko. Już dziś Grupa rozwija także inicjatywy związane z poprawą efektywności energetycznej, magazynowania energii, czy też digitalizacji. Ten ostatni obszar jest szczególnie dobrze widoczny w Warszawie, gdzie Grupa, posiłkując się unijnymi środkami zrealizowała projekt pod nazwą Inteligentna Sieć Ciepłownicza.

– W podejmowanych przez nas działaniach stawiamy na unikalne rozwiązania, które oparte są na innowacyjnych technologiach. Podstawowym założeniem jest osiągnięcie korzyści zarówno dla społeczeństwa, jak i biznesu. Nie można jednak zapominać o kwestii środowiska i natury. To właśnie z tego względu naszą misją jest odnawianie zasobów, po to, aby pozostawić po sobie świat lepszy niż go zastaliśmy – mówi Paweł Orlof, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa.

Dzięki działaniom w obszarze digitalizacji sieci udało się osiągnąć znaczne korzyści w postaci obniżenia strat na przesyle ciepła, redukcji ilości węgla wykorzystywanego w procesie produkcji energii, jak też redukcję emisji CO2.

Co więcej, zastosowane rozwiązania cyfrowe pozwoliły na uruchomienie nowoczesnej usługi poprawy efektywności energetycznej pn. BES-Hubgrade, z której obecnie korzysta ponad 1600 budynków. Usługa ta pozwala w innowacyjny i inteligentny sposób zarządzać i optymalizować zużycie energii cieplnej w budynkach. To również przekłada się na korzyści, a w tym finansowe w postaci zmniejszenia wysokości rachunków dla konsumentów, jak i środowiskowe, bezpośrednio wspierając politykę antysmogową.

Ekologia w mieście? Czy to możliwe?

Prowadzenie ekologicznego biznesu w dużym mieście nie jest proste. Wysoki poziom urbanizacji, transport drogowy generujący spaliny, czy też świadomość i nastawienie społeczne to wyzwania, z którymi na co dzień muszą mierzyć się firmy, które chcą aktywnie działać w zakresie poprawy środowiska naturalnego. Czy to jednak oznacza, że bycie eko nie jest możliwe? Wręcz przeciwnie. Funkcjonowanie w dużych ośrodkach miejskich to ogromne możliwości, do których kluczem jest kreatywność oraz partnerstwo z samorządem, a także organizacjami ekologicznymi.

Warszawska spółka Veolii od lat realizuje inicjatywy, których głównym założeniem jest poprawa środowiska naturalnego, dbanie o bioróżnorodność w mieście, czy też edukacja lokalnej społeczności. Wśród zrealizowanych dotąd działań wymienić można m.in. projekt „Kocham Warszawę – Łapię Deszczówkę”, w ramach którego 62 warszawskie placówki szkolne i przedszkolne wyposażone zostały w ponad 100 zbiorników do łapania deszczówki.

Co więcej, mając na względzie działania edukacyjne, na potrzeby projektu przygotowane zostały obszerne materiały dla dzieci, nauczycieli i rodziców, które następnie przedstawione zostały podczas dedykowanych warsztatów. Cała akcja objęta została patronatem honorowym prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a jej inauguracja nastąpiła przy specjalnie stworzonej ścieżce edukacyjnej w samym centrum miasta, spacerując po której można dostrzec nie tylko zbiorniki retencyjne, ale również hotele dla owadów, karmniki dla ptaków, jak i nowo zasadzone krzewy zapewniające cień w sezonie letnim.

Dbałość o retencję wód opadowych w miastach, która poprawia wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, a tym samym bioróżnorodność to nie koniec działań Grupy Veolia w Warszawie. Na przestrzeni ostatnich lat, przy udziale wolontariuszy Fundacji Veolia Polska w mieście postały również liczne łąki kwietnie, wyposażone w rośliny miododajne oraz pasieki dla pszczół. Dodatkowo, Veolia Energia Warszawa stale podejmuje działania w zakresie zasadzeń nowych drzew i krzewów, które zazieleniają miasto, a także stanowią doskonałe schronieniem dla ptaków i dzikich zapylaczy, niezwykle cennych w terenie zurbanizowanym.

– Cieszy nas, że Veolia, która jest partnerem miasta w budowaniu Zielonej Stolicy, może liczyć na zaangażowanie władz i jej mieszkańców w tworzenie nowych zielonych terenów – mówi Paweł Orlof.

– Liczymy na to, że z podobną pasją w nasze lokalne inicjatywy zaangażują się kolejne dzielnice, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia smogu, poprawy jakości powietrza i podniesienia komfortu życia mieszkańców – mówi dodaje.

Do inicjatyw prowadzonych przez Veolią zapraszani są również najmłodsi. W jednym z realizowanych programów pn. „Ciepło dla Pragi”, prowadzonych przez Fundację należącą do Veolii, grupa przedszkolaków, a także uczniów z praskich szkół podstawowych, u zbiegu ul. Siedleckiej i Łochowskiej w Warszawie, wspólnie stworzyli kwietną łąkę przy wykorzystaniu gry Minecraft. Stworzony w ten sposób koncept został następnie urzeczywistniony. Efektem prac było zasadzenie ponad 500 roślin, w tym tych miododajnych, dzięki czemu powstał skwer, który stał się oazą dla zapylaczy, motyli i ptaków.

Nowoczesne miasto z ekobudynkami?

Ekologia w Veolii nie kończy się wyłącznie na dbałości o różnorodność. W miastach wojewódzkich znaczna część ekologicznych wyzwań wiąże się z nieefektywnym energetycznie budownictwem. W tym celu, Veolia we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda zrealizowała projekt pn. „Dom poza Domem”. To niezwykle ważny społecznie projekt. W nowo wybudowanym budynku, sąsiadującym bezpośrednio ze Szpitalem Pediatrycznym WUM będą mieszkały rodziny przewlekle chorych dzieci przebywających na długim leczeniu szpitalnym z dala od miejsca zamieszkania.

Budynek został wyposażony przez Veolię w ciepło, chłód i prąd, a ponad 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W tym celu Veolia Energia Warszawa zastosowała w projekcie szereg nowoczesnych rozwiązań ekologicznych, które obejmowały instalację 90 paneli fotowoltaicznych zajmujących powierzchnię 155 metrów kwadratowych dachu, gazowe pompy ciepła, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe oraz ładowarkę Veolii dla pojazdów elektrycznych o mocy do 22 kW.

– W codziennej pracy staramy się umiejętnie łączyć prowadzenie biznesu z ekologią. Świadcząc podstawowe usługi na rzecz społeczeństwa wiemy jak ważny jest komfort życia mieszkańców, a także środowisko, w którym żyjemy – podkreśla prezes zarządu Veolia Energia Warszawa.

Projekty zrealizowane przez Veolia Energia Warszawa

  • „Zielone miasto – przyjazne miasto” (2019). Zasadzenie 25 drzew na placu zabaw w okolicach Parku nad Balatonem oraz w otoczeniu żłobka nr 61 przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1a na potrzeby zacienienia przestrzeni.
  • „Zielony skwer” (2019) Stworzenie łąki kwietnej u zbiegu ul. Siedleckiej i Łochowskiej – zasadzenie ponad 500 roślin (w tym miododajnych) oraz budowa hotelu dla owadów i karmnika dla ptaków (realizacja we współpracy z wiceburmistrzami Urzędu Dzielnicy Praga Północ, przedszkolakami i współautorami projektu – uczniami z praskich szkół podstawowych).
  • „Sadzenie drzew na Polu Mokotowskim” (2020) Zasadzenie na terenie Pola Mokotowskiego drzew z gatunku chmielograb europejski, przekazanych przez Veolię miastu w ramach nagrody za działania na rzecz zrównoważonego transportu i ochrony środowiska.
  • „Dom poza domem” (2021) Dostarczenie rozwiązań ciepłowniczych i energetycznych dla ufundowanego przez Fundację Ronalda McDonalda budynku Dom poza Domem, przeznaczonego do użytku przez rodziny przewlekle chorych dzieci przebywających na długim leczeniu szpitalnym z dala od miejsca zamieszkania. Ponad 50% energii pochodzi ze źródeł OZE.
  • „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” (2021) Instalacja w 62 warszawskich przedszkolach 100 zbiorników do łapania deszczówki oraz posadzenie 100 drzew i 240 krzewów. Projekt obejmował też przygotowanie we współpracy z Fundacją Culturelab materiałów dydaktycznych dla dzieci, scenariuszy zajęć dla nauczycieli i audiobooka.
  • „Hotel dla owadów” (2021) W ramach projektu „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci pracowników firmy, w trakcie których wybudowano hotele dla owadów. Pięć z nich po zakończeniu zajęć ustawione zostało wzdłuż Ścieżki edukacyjnej przy ul. Batorego.
  • „Radzymińska” Posadzenie ponad 540 krzewów ozdobnych na powierzchni 180 m kw. wzdłuż naziemnej instalacji ciepłowniczej Veolii (wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.).
  • „Łąka kwietna na Marymoncie” Łąka zajmuje około 1300 m kw. wcześniej zaniedbanego i niezagospodarowanego terenu. Dodatkowo na terenie zostały umieszczone hotele dla owadów.