Strategiczna inwestycja GAZ-SYSTEM w bezpieczeństwo energetyczne
Artykuł sponsorowany

Strategiczna inwestycja GAZ-SYSTEM w bezpieczeństwo energetyczne

Prace na budowie Gazociągu Warszawskiego
Prace na budowie Gazociągu Warszawskiego Źródło: Materiały prasowe / GAZ-SYSTEM
Coraz większy popyt na prąd i ciepło stawia przed Polską wyzwania związane z produkcją i dostawą energii. W odpowiedzi na te problemy GAZ-SYSTEM realizuje strategiczny projekt Gazociągu Warszawskiego, który nie tylko przyczyni się do zwiększenia dostaw gazu do stolicy, ale również wpłynie pozytywnie na środowisko i transformację energetyczną całego kraju.

Unia Europejska wyznacza coraz bardziej ambitne cele dekarbonizacji gospodarki, co ma przeciwdziałać zmianom klimatu. Według ostatnich założeń do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają się zmniejszyć o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r., a do 2050 r. kraje UE mają osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby dokonać zielonej transformacji poszczególne państwa muszą podjąć konkretne działania. Dla Polski, jako kraju silnie opartego na węglu, jest to szczególnie trudne zadanie, zważywszy na długotrwałe uzależnienie gospodarki od tego surowca.

Strategiczne znaczenie inwestycji dla kraju

Wprowadzenie alternatywnych, niskoemisyjnych źródeł energii jest niezbędne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju i minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska. Jego wykorzystanie na drodze do dekarbonizacji gwarantuje dostawy energii o niższych emisjach gazów cieplarnianych, co wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju.

Niestety wojna w Ukrainie pokazała, że surowce energetyczne mogą stać się narzędziem politycznego szantażu. Na szczęście dzięki – między innymi – terminalowi LNG w Świnoujściu, Baltic Pipe oraz magazynom gazu Polska jest w dużym stopniu odporna na takie zagrożenia. Jednak potrzebne są dalsze inwestycje. Stabilność dostaw gazu jest bowiem kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ambitna inwestycja GAZ-SYSTEM

Odpowiedzią na te wyzwania jest m.in. budowa Gazociągu Warszawskiego (Rembelszczyzna – Mory), który będzie miał całkowitą długość 28,5 km. Jego trasa została wyznaczona na terenie pięciu gmin: Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki oraz trzech warszawskich dzielnic: Białołęka, Bielany i Bemowo. Obecnie prace budowlane skupiają się na obszarach gmin Nieporęt, Jabłonna oraz warszawskiej Białołęki. Ale już jesienią mają objąć gminy Ożarów, Stare Babice oraz dzielnice Bemowo. W 2024 roku budowa ruszy także w gminie Łomianki i w stołecznych Bielanach.

Pierwsze etapy prac budowlanych obejmują odcinek o długości około 7 km, biegnący od Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie w gminie Nieporęt aż do Wisły, gdzie obecnie trwają przygotowania do wykonania przewiertu pod dnem rzeki, w okolicach wału przeciwpowodziowego. Dotychczas zrealizowano kilka istotnych etapów robót, w tym odhumusowanie, czyli zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi i jej odłożenie wzdłuż placu budowlano-montażowego. Zostały również ułożone rury wzdłuż trasy inwestycji, które po spawaniu zostaną ułożone na głębokości minimum 1,2 m.

Po zakończeniu układania rur i wybudowaniu obiektów naziemnych, wykop zostanie zasypany. Następnie przewidziane są próby eksploatacyjne oraz odbiory techniczne. Po oddaniu gazociągu do użytku teren zostanie odtworzony. Cały obszar, na którym realizowana jest inwestycja został odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. Na trasie gazociągu pojawiły się między innymi tablice, prezentujące najważniejsze informacje o przedsięwzięciu oraz szczegółowy przebieg trasy. Budowa całego Gazociągu Warszawskiego ma być zakończona w drugim kwartale 2025 roku.

Inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Warszawy

Budowa Gazociągu Warszawskiego odgrywa kluczową rolę w procesie dekarbonizacji stolicy. Przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, poprawiając jakość powietrza i przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Gazociąg Warszawski ma również istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego metropolii. Dzięki możliwości przyłączenia nowych odbiorców, takich jak elektrociepłownie czy ciepłownie, stolica zyska większe zdolności wytwarzania prądu elektrycznego oraz ciepła, co pozwoli na bardziej elastyczne i niezawodne dostawy energii. Pierwszy krok już został zrobiony – Elektrociepłownia Żerań pracuje na turbinie gazowo-parowej, a okoliczni mieszkańcy oddychają czystszym powietrzem. Korzystają oni również z prądu wyprodukowanego z paliwa, które jest najbardziej przyjazne środowisku spośród wszystkich paliw kopalnych.

Prace na budowie Gazociągu Warszawskiego

Dynamiczny rozwój Warszawy, któremu towarzyszy wzrost liczby mieszkańców, wymaga udoskonalenia i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej. Gazociąg Warszawski stanowi ważny etap w kierunku poprawy zdolności dostaw ciepła do mieszkań i firm, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju miasta. Inwestycja GAZ-SYSTEM odpowiada na prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na gaz ziemny w Warszawie. Obecna infrastruktura pozwala na dostarczenie około 1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Dzięki nowemu gazociągowi będzie można przesłać ponad 2 miliardy metrów sześciennych, co skutecznie zaspokoi rosnące potrzeby miasta.

Wieloaspektowe korzyści dla środowiska

Budowa Gazociągu Warszawskiego otwiera nowy rozdział do dalszego rozwoju ciepłownictwa systemowego. To skuteczna metoda walki z miejskim smogiem, poprawiająca jakość życia mieszkańców i redukująca negatywny wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie ludzi i środowisko. Gminy takie jak Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki stale borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Natomiast gaz ziemny nie generuje pyłów zawieszonych PM2,5 i P10 oraz emituje minimalne ilości tlenku siarki i azotu.

Dlatego nowy gazociąg ma potencjał wspierania Warszawy oraz gmin ościennych w redukcji emisji i poprawie jakości życia ich mieszkańców. Potwierdzeniem tego są konkluzje „Raportu z badań oceny wpływu POIiŚ 2014–2020 dla obszaru przesyłu, dystrybucji i wykorzystania gazu”. Wynika z nich, że gminach, w których znajduje się więcej gospodarstw domowych wykorzystujących gaz do ogrzewania mieszkań, występuje nawet o 27 proc. mniej dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu PM10 w powietrzu.

O tym, że budowa Gazociągu Warszawskiego jest mocno zorientowana na zminimalizowanie negatywnego przedsięwzięcia na środowisko, świadczą również inne działania spółki. Oprócz dostosowania trasy i technologii do otoczenia, GAZ-SYSTEM planuje nasadzenia tysięcy drzew wzdłuż pasa inwestycji oraz terenów przyległych. Przyczyni się do poprawy estetyki, jakości powietrza i zrównoważonego rozwoju obszarów objętych projektem.

Dodatkowo dzięki zwiększonym nakładom w wysokości ok. 36 mln zł udało się ograniczyć wycinkę drzew o ok. 30 proc. w stosunku do pierwotnych planów. A jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych GAZ-SYSTEM rozpoczął dobrowolne nasadzenia roślin. Nowe drzewa – olszyny, topole i wiązy pojawiły się między innymi na terenie Kompleksu Leśnego Bemowo.

Najnowsza technologia

W trakcie budowy Gazociągu Warszawskiego są wykorzystywane nowoczesne technologie, które mają na celu zachowanie cennych obszarów przyrodniczych. Ponad 5 km trasy, co stanowi około 1/5 długości całego gazociągu, będzie budowane przy użyciu metod bezwykopowych. Dzięki temu miejsca przyrodniczo wartościowe nie będą naruszone.

Na trasie zaplanowano łącznie 32 przejścia bezwykopowe, z czego dwa będą wykonane przy użyciu technologii sterowanego przewiertu horyzontalnego HDD, a trzy z wykorzystaniem metody Direct Pipe. Przejścia metodą HDD zostaną zastosowane między innymi pod dnem rzeki Wisły oraz pod Rezerwatem Ławice Kiełpińskie na Wiśle, gdzie wykorzystanie tej technologii pozwoli uniknąć nie tylko ingerencji w te cenne przyrodniczo obszary, ale również zachować żeglugę rzeczną.

Z kolei technologia Direct Pipe zostanie zastosowana pod Parkiem Młocińskim oraz w rejonie ogródków działkowych na Bielanach, gdzie gazociąg zostanie poprowadzony pod ziemią bez robienia wykopów. To innowacyjne podejście stanowi przykład, jak infrastruktura energetyczna może być projektowana z myślą o zrównoważonym rozwoju i ochronie przyrody.

GAZ-SYSTEM dla środowiska, mieszkańców i gmin

Gazociąg Warszawski stanowi część szerszej strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM na terenie aglomeracji warszawskiej. W roku 2019 firma zakończyła budowę 10-kilometrowego gazociągu, który połączył tłocznię gazu Rembelszczyzna z Elektrociepłownią Żerań. Przedsięwzięcie umożliwia dostarczanie gazu ziemnego do nowego bloku gazowo-parowego. Dzięki wykorzystaniu „błękitnego paliwa” emisja szkodliwych substancji do atmosfery została znacząco zredukowana, a możliwość produkcji energii elektrycznej wzrosła o ponad połowę.

Ponadto po zakończeniu budowy i przekazaniu do eksploatacji gazociągu Rembelszczyzna – Mory, spółka będzie corocznie odprowadzała do budżetów gmin podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danego samorządu. Ta kwota będzie regularnie wpływać do budżetu gmin, co daje możliwość alokacji tych środków na różnego rodzaju potrzeby lokalnych społeczności. Inwestycje GAZ-SYSTEM w infrastrukturę gazową przyczyniają się do zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale korzysta na tym nie tylko państwo, ale również środowisko, samorządy oraz zwykli obywatele.

Artykuł został opublikowany w 36/2023 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.