Dwutlenek węgla trzeba zagospodarować. Orlen i Gaz-System podpisali list intencyjny

Dwutlenek węgla trzeba zagospodarować. Orlen i Gaz-System podpisali list intencyjny

Daniel Obajtek
Daniel Obajtek Źródło:X / Orlen
Orlen i Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia działań związanych z przygotowaniem warunków do wdrożenia technologii wychwytywania, przesyłu i sekwestracji dwutlenku węgla. W grę wchodzi m.in. transport rurociągami dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych do miejsc magazynowania.

List intencyjny podpisany przez Orlen i Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System przewiduje podjęcie współpracy w postaci koordynacji działań dotyczących między innymi opracowania i realizacji rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne wdrażanie w Polsce technologii wychwytywania, przesyłu i magazynowania dwutlenku węgla. Istotnym elementem tego procesu będzie zdefiniowanie zasad prowadzenia tego rodzaju działalności i w przyszłości stworzenie warunków do transportu rurociągami dwutlenku węgla z miejsc jego produkcji i wychwytu do miejsc magazynowania.

Orlen: wychwytywanie, magazynowanie i zagospodarowanie CO2

Wdrożenie technologii wychwytywania, magazynowania i zagospodarowania dwutlenku węgla jest niezbędnym elementem transformacji krajowej gospodarki. Dla firm, które z powodów technologicznych, nie są w stanie wyeliminować emisji CO2, to jedyna możliwość ograniczenia ich śladu węglowego. Dlatego ORLEN buduje silne kompetencje, które pozwolą w ciągu kilku lat zaoferować usługi związane z zagospodarowaniem dwutlenku węgla m.in.: dla branży chemicznej, cementowni oraz hut stali. Porozumienie pomiędzy Orlen i Gaz-System to ważny krok w kierunku wypracowania rozwiązań wspierających rozwój tej działalności w Polsce– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Orlan.

Strategia Orlen zakłada, że do 2030 roku koncern będzie miał możliwość zagospodarowania około 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w ramach własnych emisji i usługi komercyjnej. Jednym z elementów realizacji tego planu jest planowana budowa terminalu CO2 nad Bałtykiem, który byłby wykorzystywany zarówno na potrzeby Grupy, jak i klientów zewnętrznych. Dwutlenek węgla byłby dostarczany do terminala z zakładów przemysłowych w centralnej i północnej części kraju, a stamtąd przewożony do miejsc sekwestracji pod dnem morza. Początkowo transport do terminala będzie realizowany koleją, ale docelowym rozwiązaniem jest budowa rurociągu przesyłającego CO2.

Współpraca z Norwegami

Terminal CO2 nad Bałtykiem jest częścią szerszej inicjatywy o nazwie ECO2CEE, której celem jest rozwój infrastruktury dla transportu dwutlenku węgla w Europie Środkowej. Inicjatywa została wpisana na 5. listę Projektów Wspólnego Zainteresowania UE (Projects of Common Interest) obejmujących projekty infrastrukturalne kluczowe z punktu widzenia polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. ECO2CEE obecnie ubiega się o wpisanie na kolejną listę projektów PCI.

Współpraca pomiędzy Orlen i Gaz System to inicjatywa, której celem jest rozwój usługi zarządzania emisjami. We wrześniu PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN podpisało porozumienie z norweskim Horisont Energi AS, właścicielem koncesji na złożu Polaris na Morzu Barentsa, w którym może być magazynowany dwutlenek węgla.

Pojemność złoża Polaris jest szacowana łącznie na ok. 100 milionów ton dwutlenku węgla, co umożliwi prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. Porozumienie zakłada, że PGNiG Upstream Norway obejmie do 50 proc. udziałów w koncesji i będzie jej operatorem. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu Polaris będą mogły być wykorzystane przy świadczeniu komercyjnego sekwestrowania CO2 w Polsce.

Czytaj też:
Orlen zarobił w tym roku już 17 mld zł. Poznaliśmy najnowsze dane finansowe
Czytaj też:
Orlen odkrył nowe zasoby gazu. Obajtek komentuje