Jak wspierać budowanie work-life balance pracowników?
Artykuł sponsorowany

Jak wspierać budowanie work-life balance pracowników?

Praca biurowa
Praca biurowaŹródło:Adobe Stock
Polacy są drugim krajem Unii Europejskiej pod względem liczby przepracowanych w tygodniu godzin. Jak wynika z danych Eurostatu, przeciętny tydzień pracy w Polsce to ok. 40,4 godzin. Tymczasem średnia dla UE wynosi 37,5 godz. Choć o krótszym tygodniu pracy mówi się dużo, to nie jest jedynym narzędziem do budowania work-life balance, co pokazuje firma Roche Polska, dostarczająca innowacyjne rozwiązania dla zdrowia.

Wobec danych obrazujących nadgodziny pracowników w Polsce trudno mówić o funkcjonowaniu work-life balance. Jednocześnie wyniki badań i globalnych eksperymentów związanych z czasem pracy nie pozostawiają złudzeń – dbanie o równowagę między życiem prywatnym i zawodowym przynosi wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Obok przeciwdziałania stale narastającemu problemowi wypalenia zawodowego, które współcześnie może dotyczyć nawet prawie połowy pracujących Polaków (wg Raportu Dobrostan i zdrowie psychiczne polskich pracowników [SW Research i Mindgram]), także zwiększa satysfakcję, zaangażowanie w pracę oraz produktywność i jej jakość.

Jak mówi Katarzyna Tomczak, People and Culture Chapter Leader w Roche Polska, wprowadzane w firmie rozwiązania uwalniające czas mają przede wszystkim służyć pracownikom i poprawiać ich dobrostan, pozwalając na realizację zawodową i spełnianie prywatnych celów i marzeń.

– Projektując kolejne rozwiązania z zakresu uwalniania czasu, sięgamy po inspirację ze światowych rynków i zdecydowanie zwracamy się w stronę modelu „outcome based approach”, „work–life integration” czy „work-life balance”. Efekt i wartość wykonanej pracy mają dla nas większe znaczenie niż miejsce lub ilość czasu poświęcona na wykonanie zadania. To oraz budowane z sukcesem relacje i zaufanie z pracownikami są powodem, dla którego chcemy rozwijać się w tym kierunku – wyjaśnia.

Czterodniowy tydzień pracy

Wpisując się we współczesne światowe trendy oraz potrzeby pracowników, Roche Polska od tego roku stopniowo bada możliwość przejścia na czterodniowy tydzień pracy poprzez nowy, pilotażowy benefit. Recharge Fridays wprowadza 8 dodatkowych wolnych piątków w roku, dwóch na kwartał, które pracownik może dowolnie wybrać oraz przeznaczyć na aktywności niezwiązane z pracą. Rozwiązanie dedykowane jest wszystkim pracownikom firmy po zakończeniu okresu próbnego, ale trzeba spełnić jeden warunek – brak zaległych dni urlopowych.

– Wciąż pokutuje przekonanie, że im więcej pracy, tym większy efekt. Tymczasem dziś o naszej pracy nie świadczy ilość czasu i liczba wypracowanych rozwiązań, ale ich jakość, którą wspiera mądre zarządzanie zarówno czasem zawodowym, jak i prywatnym – mówi Katarzyna Tomczak.

Recharge Fridays to nie jedyny benefit dla pracowników Roche wpisujący się w ideę uwalniania czasu i rozwijania elastycznego modelu pracy. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce Roche wprowadziła także urlop regeneracyjny, tzw. Sabbatical, umożliwiający pracownikom z dłuższym stażem nawet kilkumiesięczny, płatny odpoczynek od pracy. W 2021 r. benefit ten został zmodyfikowany o czas, po którym pracownik może z niego skorzystać – z 7 do 5 lat pracy.

– Sabbatical umożliwia pracownikom realizację wybranego przez siebie celu, jak podróż dookoła świata, zdobycie nowych kompetencji, odpoczynek, a jednocześnie odpowiada na potrzebę pracownika – zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze stałego dochodu i czekającego na niego stanowiska – mówi Katarzyna Tomczak. – Dzięki badaniu potrzeb pracowników poprzez wdrożone w 2021 r. i przeprowadzane regularnie ankiety well-beingowe możemy planować rozwiązania realnie odpowiadające na ich potrzeby, zarówno w perspektywie długoterminowej oraz bieżące. Przykładem takiego rozwiązania, jest Take Time for Charity, wprowadzone po wybuchu wojny w Ukrainie.

– Nasi pracownicy licznie zgłaszali potrzebę włączenia się w inicjatywy pomocowe – przewiezienie kogoś z granicy, pomoc w organizacji szkoły dla dzieci, poruszaniu się po mieście czy znalezieniu pracy. W ramach tego rozwiązania nasi pracownicy mogli otrzymać do dwóch tygodni dodatkowego urlopu. Ten konkretny czas został określony ideą zrównoważonego wsparcia, pozwalającą realizować się zawodowo, jak i pomocowo, a jednocześnie zapobiegającą wypaleniu i przeciążeniu wspieraniem innych – mówi Katarzyna Tomczak. Program Take Time for Charity, w ramach którego osoby angażujące się w pomaganie mogą skorzystać z dodatkowego, płatnego urlopu na wsparcie dowolnie wybranego celu charytatywnego jest nadal w firmie kontynuowany.

Work-life balance, czyli nauka zarządzania czasem

Wraz z dynamicznie rozwijającym się światem, natłokiem informacji, pojawieniem się nowych technologii, to co dziś jest z punktu widzenia zawodowego istotne, za 2-3 lata może stracić na aktualności. Wobec tego zarządzanie czasem staje się cenną umiejętnością. – W Roche wierzymy, że droga do work-life balance, budowania satysfakcji w każdej sferze życia przyczyni się do opracowywania bardziej jakościowych rozwiązań i przeniesie nas z myślenia o czasie poświęconym na zadanie, na jego efekt. Przy czym nie chcemy być pracodawcą, który wyłącznie mówi o work-life balance czy krótszym tygodniu pracy, itd. – podkreśla Katarzyna Tomczak.

– Wprowadzając benefity uwalniające czas, chcemy jednocześnie wyposażać chętnych pracowników w narzędzia, które wesprą efektywne zarządzanie czasem pracy, co pozwoli skupić się na tym, co faktycznie ważne i co przyniesie realne efekty, a jednocześnie pozwoli skorzystać z dodatkowego czasu wolnego. Dlatego od tego roku wdrażamy w firmie koncepcję deep work, czyli pracę w głębokim skupieniu, ale także korzystamy z wcześniej wypracowanych rozwiązań, jak np. Focus Time, który umożliwia ustawienie w kalendarzu czasu na skupienie. Jesteśmy przekonani, że świadome zarządzanie własnym czasem stanowi wsparcie w budowaniu work-life balance – podkreśla.