Kredyt ekologiczny z unijną dotacją dla przedsiębiorców
Artykuł sponsorowany

Kredyt ekologiczny z unijną dotacją dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca
Przedsiębiorca Źródło:Fotolia / BillionPhotos.com
Bank Pekao S.A. od 10 kwietnia udostępnił możliwość składania wniosków o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją UE dedykowany dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ta ma za zadanie wspierać firmy w realizacji projektów, które mają na celu podniesienie efektywności energetycznej poprzez inwestycje w oszczędność energii. Dzięki temu przedsięwzięciu przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne, które mogą pokryć nawet do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu.

Zakres finansowania obejmuje zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia), przy czym efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia. Co więcej, Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje oraz współpracę z renomowanymi firmami doradczymi, które pomagają w przygotowaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie.

Projekt dla przedsiębiorców

Kredyt ekologiczny będzie dostępny od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r i jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także małych spółek o średniej kapitalizacji oraz spółek o średniej kapitalizacji działających na terenie Polski. Dofinansowanie jest zróżnicowane i zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji, sięgając od 25 do 80 procent. Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

– Kredyt ekologiczny FENG stanowi jeden z kluczowych elementów naszej strategii wspierania zrównoważonego rozwoju i innowacji w polskiej gospodarce. Jestem przekonana, że dzięki tej ofercie przedsiębiorcy będą mogli nie tylko znacząco poprawić efektywność energetyczną swoich firm, ale również przyczynić się do ochrony naszego środowiska dla przyszłych pokoleń – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Jedną z kluczowych zalet oferty jest wczesna ocena zdolności kredytowej przez bank, co umożliwia przedsiębiorcom poznanie wysokości potencjalnej premii na samym początku procesu. Dodatkowo, bank oferuje promesę kredytową ważną przez 9 miesięcy, co daje czas na spokojne przygotowanie i realizację projektu.

Wsparcie doświadczonych doradców

- Nasz zespół intensywnie pracuje, aby zapewnić firmom kompleksowe wsparcie w procesie aplikacyjnym oraz realizacji projektów finansowanych w ramach kredytu ekologicznego FENG. Dzięki współpracy z doświadczonymi doradcami, oferujemy przedsiębiorcom nie tylko finansowanie, ale również cenne know-how, które pomoże im skutecznie zrealizować inwestycje wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju – dodaje Dominika Byrska, dyrektor Departamentu Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące procesu aplikacyjnego można uzyskać. na stronie internetowej Banku Pekao S.A. oraz w Centrach Biznesowych MŚP i Centrach Korporacyjnych, których wykaz znajduje się pod linkiem: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.

Oferta doradztwa unijnego

Bank Pekao S.A. oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne.

Jednocześnie, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, Bank Pekao S.A. wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza będzie nadzorował wszystkie działania mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.

Z doradcami Banku Pekao S.A. można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub dedykowanej infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22.

Źródło: Pekao