Pracodawcy przestają zatrudniać

Pracodawcy przestają zatrudniać

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dane o bezrobociu z trzeciego kwartału nie są dobre. Na koniec roku prawdopodobnie nie będzie lepiej. sxc.hu
W III kwartale tego roku zatrudnienie zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim ¬ informuje raport NBP o rynku pracy. Trend wzrostowy z 2010 r. wyhamował całkowicie. Zacznie przybywać bezrobotnych.
Niekorzystne zmiany na rynku pracy są przede wszystkim skutkiem redukcji załóg w przemyśle oraz spadku liczby pracujących na umowy czasowe. Od I kw. 2010 r. maleje również samozatrudnienie poza rolnictwem. 'W sektorze przemysłowym tempo wzrostu zatrudnienia po raz pierwszy od I kwartału 2010 osiągnęło wartości ujemne (-0,6 proc. kwartał do kwartału). W rolnictwie względna skala redukcji zatrudnienia była podobna. Również zatrudnienie w sektorze usługowym, po okresie stabilnego wzrostu, już czwarty kwartał z rzędu pozostawało praktycznie na niezmienionym poziomie.' ¬ czytamy w raporcie.

Chociaż w II kwartale rosła liczba zwolnień, to jednak przepływ osób z bezrobocia do zatrudnienia wciąż był większy. W następnym kwartale tempo zatrudniania wyraźnie osłabło, a stopa bezrobocia rejestrowanego nieznacznie wzrosła. Największe szanse na znalezienie pracy mają osoby wysoko wykwalifikowane. To jedyna grupa, która ma dodatni bilans, czyli więcej miejsc pracy dostaje niż traci. Spowolnienie gospodarcze dotyka najbardziej osoby o niskim wykształceniu (podstawowe i zawodowe) i młode (wiek do 25 lat).

Wyniki końca roku prawdopodobnie też nie będą pocieszające. Z ostatniego 'Badania koniunktury NBP' wynika, że wzrost zatrudnienia w IV kw. deklarowały przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego. Redukcje zapowiadały nadal firmy z sektora publicznego i krajowe przedsiębiorstwa prywatne.
 0

Czytaj także