Osłabienie euro ratunkiem dla eurostrefy?

Osłabienie euro ratunkiem dla eurostrefy?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Znaczące osłabienie euro może uratować tę walutę, ponieważ zmniejszy ewentualne ciągoty członków eurostrefy do wyjścia z niej uważają analitycy Bank of America Merrill Lynch (BofA ML).
Po ostatniej obniżce najważniejszej stopy procentowej eurostrefy przez EBC kurs euro do dolara obniżył się do najniższego poziomu od dwóch lat. ? Gdyby euro miało przykładowo utracić 20 proc. wartości wobec dolara, to straty spowodowane utratą konkurencyjności, której doświadczyły Włochy od wprowadzenia euro, zmniejszyłyby się o połowę ? ocenia bank na łamach tygodnika 'Global Rates and FX'.

W opinii specjalistów z BofA ML deprecjacja euro nie pomogłaby konkurencyjności gospodarek śródziemnomorskich członków eurolandu wobec Niemiec. Jednak silniejszy eksport Niemiec do państw spoza eurostrefy wsparty tańszym euro umożliwiłby Niemcom zwiększenie importu z europejskich peryferii.

? Silniejszy popyt spoza strefy euro umożliwiłby najbardziej zadłużonym państwom zyskanie na czasie we wprowadzaniu reform strukturalnych i zmniejszenie deficytu fiskalnego ? argumentuje BofA ML. ? Eurostrefa ma do wyboru dwie drogi ? rozpad lub zaakceptowanie znacznie słabszego euro. W pewnym zakresie pierwsza z tych dróg także kojarzona jest z obniżką kursu euro, przynajmniej w okresie przejściowym, ale wygląda na to, że druga jest nieuchronna ? podsumowuje.
 1

Czytaj także