Henryk Kowalczyk: Kluczowym zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego

Henryk Kowalczyk: Kluczowym zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego

Henryk Kowalczyk
Henryk Kowalczyk Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
– W dobie postępu technologicznego oraz związanego z nim trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju naszym kluczowym zadaniem jest ochrona środowiska naturalnego uwzględniająca potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń – zaznaczył Henryk Kowalskiego podkreślając, że jego resort realizuje „wiele programów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Polski”.

Minister środowiska, który jest obecny na Forum Ekonomicznym w Krynicy, stwierdził, że jednym z najbardziej palących problemów jest zła jakość powietrza. – Jednym z najbardziej palących problemów, dotykających nas wszystkich, jest zła jakość powietrza, na którą znacząco wpływają zanieczyszczenia pochodzące z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. W odpowiedzi na to zjawisko przygotowaliśmy i uruchomiliśmy kompleksowy program „Czyste Powietrze”. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2018-2029, a budżet opiewa na 103 mld zł. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Właściciele domów, których dochody są najniższe, otrzymają nawet do 90 proc. wsparcia na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych będzie finansowana m.in. wymiana opalanych węglem źródeł ciepła starej generacji na węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zakładamy, że 3-4 mln domów zostanie poddanych termomodernizacji, co znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza – zaznaczył Henryk Kowalczyk.

Programy realizowane z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Obecnie program wchodzi w kolejne fazy modyfikacji, zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu jego efektywności. Od lipca 2019 r. kilkaset gmin na zasadzie pilotażu zostało włączonych do programu. Urzędnicy gminni będą pomagali w wypełnianiu wniosków, przejmą również bieżący kontakt z beneficjentami, którzy mogliby składać korekty i uzupełnienia. Wszystkie te działania mają na celu maksymalne uproszczenie procesu ubiegania się o dofinansowanie tak, aby program był dostępny dla wszystkich bez wyjątku – podkreślił minister środowiska.

Henryk Kowalczyk wymienił także szereg programów przygotowanych przez jego resort z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a które są skierowane bezpośrednio do mieszkańców obszarów wiejskich, jak np. „Agroenergia” czy „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. – W tym przypadku beneficjentem jest WFOŚiGW, a beneficjentem końcowym posiadacze użytków rolnych. Wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem WFOŚiGW. Program „Agroenergia” jest skierowany do rolników indywidualnych chcących zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii (OZE). Realizacja programu to również dobra wiadomość dla środowiska, gdyż przyczyni się on do poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na obszarach wiejskich. Całkowity budżet programu to 200 mln zł, z czego 120 mln jest przeznaczone na zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogą otrzymywać wsparcie dla przedsięwzięć z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii. W ramach współpracy z resortem rolnictwa przygotowaliśmy również wsparcie dla rolników w ramach programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Można się ubiegać o dotacje na zakup wapna, co z korzyścią wpłynie na środowisko, ponieważ niewątpliwie poprawi się jakość gleb rolniczych. Program wapnowania gleb będzie realizowany w latach 2019-2023, a jego budżet to ponad 300 mln zł – dodał.

– Chciałbym podkreślić, że jedynie wspólne i skoordynowane działania pozwalają najskuteczniej osiągać założone cele środowiskowe. Gorąco chciałbym Państwa zachęcić do korzystania z programów, jakie polski rząd przygotował na rzecz poprawy jakości życia obywateli w naszym kraju – podsumował.

Czytaj też:
Jan Krzysztof Ardanowski: Czas wypromować polską żywność

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także