W Krynicy o gospodarce - XXII Forum Ekonomiczne

W Krynicy o gospodarce - XXII Forum Ekonomiczne

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Krynicy odbędzie się XXII Forum Ekonomiczne 
Kondycja finansowa, kierunek reform gospodarczych, wpływ kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i dynamika przemian politycznych w państwach Europy Środkowej będą wiodącymi tematami tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Po latach kryzysu w 2011 r. następowała stopniowa stabilizacja wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej - PKB w regionie zwiększył się w tym okresie o 3,3 proc. Teraz jednak zwalniające tempo wzrostu eksportu oraz słabość popytu krajowego powodują obniżenie wzrostu gospodarczego w regionie.

Głównym czynnikiem wpływającym na rozwój sytuacji gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest kryzys zadłużeniowy i wynikające z niego spowolnienie gospodarcze w krajach strefy euro. Szczególnie dotkliwe spowolnienie obserwowane jest na Węgrzech, które już pogrążyły się recesji oraz w Rumunii. Na problemy gospodarcze nałożyły się w tych państwach także zawirowania polityczne, rządy kierowane przez Victora Ponty i Viktora Orbana pozostają w konflikcie z Unią Europejską w kwestii przeprowadzanych reform wewnętrznych.

Sytuacja polityczna, problemy gospodarcze, kierunek reform ekonomicznych w Europie Środkowej-Wschodniej od wielu lat stanowią jeden z najważniejszych punktów obrad Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W tym roku swój udział w debatach makroekonomicznych krynickiego spotkania zapowiedzieli: Janusz Lewandowski komisarz ds. programowania finansowego i budżetu; Ilze Vinkele, minister zabezpieczenia społecznego Łotwy; Miroslav Lajcak, wicepremier i minister spraw zagranicznych Słowacji; Tibor Navracsics, wicepremier i minister administracji publicznej i sprawiedliwości Węgier; Walerij Choroszkowski pierwszy wicepremier Ukrainy; Petr Poroszenko minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy; Jan Krzysztof Bielecki, były premier; Vazil Hudak, wiceminister finansów Słowacji; Peter Chase, dyrektor na Europę Izby Handlowej USA; Gabriel Bernardino dyrektor Komitetu Europejskich Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych; Andrzej Jakubiak przewodniczący Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; László Balogh - wiceprezes Węgierskiej Komisji Nadzoru Finansowego; Mark Le Gross Allen przedstawiciel regionalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Europie Środkowej, Alastair Teare prezes firmy doradczej Deloitte w Europie Środkowej i Ivan Miklos minister finansów Słowacji w gabinetach Mikuláša Dzurindy i Ivety Radicovej.

Wydarzeniami towarzyszącymi Forum Ekonomicznemu w Krynicy są: VI Forum Regionów w Muszynie i V Forum Inwestycyjne w Tarnowie. Główny Partnerem Forum Ekonomicznego jest Województwo Małopolskie.

arb