9 paneli z udziałem ekspertów EY podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

9 paneli z udziałem ekspertów EY podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Jak duża jest szara strefa w Polsce? W jaki sposób firmy rodzinne radzą sobie z pokoleniową zmianą warty? Jaki jest koszt chorób nowotworowych dla polskiej gospodarki? O tych zagadnieniach będą dyskutować eksperci firmy doradczej EY podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jubileuszowe XXV Forum odbędzie się w dniach 8-10 września pod hasłem ,,Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości". Organizatorem spotkania jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Firma doradcza EY jest partnerem Forum.  

Wtorek, 8 września

Panel 1.: 17:25 - 18:25 Szara strefa w Polsce i wybranych branżach - mechanizmy, konsekwencje i potrzebne działania

Szara strefa to problem zarówno dla biznesu (niszczony rynek, nieuczciwa konkurencja), państwa (spadek dochodów sektora finansów publicznych), jak i całego społeczeństwa (mafia, pranie pieniędzy). Według ONZ, szara strefa jest jednym z najpoważniejszych wyzwań antykorupcyjnych, przed którymi stoi Polska. Jest także jedną z barier rozwoju Polski. Podczas panelu zaprezentowane zostaną szacunki EY dotyczące wielkości szarej strefy, wskazane będą mechanizmy ją generujące w różnych branżach, jak również pokazane zostaną przykłady rozwiązań, które okazały się skuteczne w walce z szarą strefą w wybranych obszarach.

Zobacz przykład walki z szarą strefą w branży stalowej.

Moderator: Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY, Szef Zespołu Analiz Ekonomicznych

 • Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
 • Mirosław Motyka, Prezes Rady Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Michał Skowronek, Dyrektor ds. Rozwoju Rynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, MasterCard
 • Leszek Wieciech, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)
 • Marcin Wiktorowicz, Dyrektor ds. Regulacyjnych i Korporacyjnych, członek Zarządu British American Tobacco
 • Paweł Wojtunik, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Panel 2.: 16:00 - 17:00 Systemowe aspekty finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Nakłady na zdrowie w Polsce określane są w najlepszym razie jako niewystarczające. Jednak tym razem nie chcemy pochylać się nad brakami w kasie NFZ, lecz strukturalnymi aspektami finansowania ochrony zdrowia. Czy kupujemy świadczenia dające najlepszy efekt zdrowotny? Co stoi na przeszkodzie brania pod uwagę pozamedycznych kosztów choroby (utrata produktywności, transfery społeczne, koszty społeczne)? Czy i jak prywatne ubezpieczenia zdrowotne mogą wpłynąć na wydatkowanie środków publicznych?

Prezentacja i moderowanie: Łukasz Zalicki, Partner EY

 • Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Tadeusz Szumlicz, Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, SGH
 • Dorota Fal, Doradca Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń
 • Maciej Bogucki, Uczelnia Łazarskiego
 • Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Senatu

Panel 3.: 17.30 - 18.30 Zdrowa Gospodarka - Zdrowa Polska - namiot AmCham

Wśród panelistów: Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

Środa, 9 września

Panel 4.: 10:45 - 11:45 Po co nam deweloperzy?

Wśród panelistów: Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

Panel 5.: 13:15 - 14:15 ,,Pozytywnie zwariowani" - nieznane oblicza polskiej przedsiębiorczości

Kierowcy rajdowi, himalaiści, maratończycy, obserwatorzy ptaków, restauratorzy zabytków, motocrossowcy - kim są polscy przedsiębiorcy ,,po godzinach"? Niszowe, szlachetne, a czasami tajemnicze i zadziwiające - takie są ich pasje. Poznaj nieznane oblicze polskiej przedsiębiorczości. Jedyny panel dyskusyjny o niezwykłych zainteresowaniach wielkich ludzi biznesu.

Moderator: Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

 • Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego
 • Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu Grupa Maspex Wadowice
 • Michał Sołowow, Główny Akcjonariusz (Sythos, Barlinek, Rovese)
 • Piotr Krupa, Prezes Zarządu, Kruk S.A.
 • Adam Krzanowski, Prezes Zarządu, Grupa Nowy Styl
 • Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO 

Panel 6.: 15:40 - 17:10 Pokoleniowa "zmiana warty" - strategie rozwoju firm rodzinnych

Jakie wyzwania stoją przed firmami rodzinnymi planującymi dalszy rozwój - jakie są możliwe strategie rozwoju? Jakie doświadczenia mają przedsiębiorcy z innych krajów? Dlaczego w Polsce dzieci często nie chcą przejmować rodzinnych biznesów? Co musi się zmienić w polskim prawie aby polskie firmy mogły się rozwijać?

Wśród panelistów: Bartłomiej Smolarek, Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY

Prezentacja: 12:10 - 12:40 Leczenie onkologiczne w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i rekomendacje - Jakub Szulc, ekspert Sektora Ochrony Zdrowia, EY

W prezentacji EY przedstawimy informację o tym, ile kosztują nas choroby nowotworowe. Wskażemy główne czynniki wpływające na skuteczność leczenia onkologicznego i przeanalizujemy, gdzie w tym kontekście znajduje się Polska na tle Europy. Wskażemy możliwe działania zwiększające dostęp polskich pacjentów do terapii onkologicznych.

oraz

Panel 7.: 12:50 - 14:10 Wyzwania dla ochrony zdrowia w Polsce

Od lat Komisja Europejska zwraca uwagę na konieczność poprawy spójności polityki UE w różnych dziedzinach związanych ze zdrowiem. Jedną z nich jest zwiększenie i wyrównywanie dostępu obywateli krajów unijnych do nowej wiedzy i metod leczenia. Pomimo powszechnego dostępu do ochrony zdrowia, nadal istnieją bowiem poważne nierówności w zdrowiu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W Polsce problem ten dotyczy w szczególności niedostatecznego tempa i zakresu wprowadzania wszelkiego rodzaju innowacji w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie organizacyjnym i zarządczym, jak i w obszarze dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii leczniczych.

Wśród panelistów: Jakub Szulc, ekspert Sektora Ochrony Zdrowia, EY

Czwartek, 10 września

Panel 8.: 10:40 - 12:10 Wartość innowacyjnej medycyny dla rozwoju nauki i gospodarki

Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju nowoczesnej medycyny i stosowania innowacyjnych terapii przyczynia się do poprawy konkurencyjności gospodarki, a także ograniczenia wydatków na zabezpieczenia społeczne w obliczu wyzwań demograficznych. Inwestycje w centra badań i rozwoju, wzrost liczby prowadzonych badań klinicznych oraz większy dostęp pacjentów do innowacyjnych terapii stanowią dla Polski szansę na szybsze skrócenie dystansu, jaki dzieli nas od wielu krajów Europy Zachodniej.

Moderator: Jakub Szulc, ekspert Sektora Ochrony Zdrowia, EY

Panel 9.: 11:50 - 12:50 Konsolidacja sektora bankowego - konsekwencje krótko i długoterminowe

Zawirowania na rynkach finansowych po roku 2007 nie oszczędziły sektora bankowego w Europie Środkowej i Wschodniej: spadła ilość użyczanych kredytów, udział kredytów nieregularnych został zwiększony, wystąpiły duże straty. Podobnie jak w wielu innych krajach Europejskich, niektóre gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej potrzebowały kilku lat do wznowienia normalnej działalności kredytowej. W wyniku kryzysu zmieniło się również podejście rządu wobec banków, bankierów i bankowości. Wiodące międzynarodowe grupy bankowe musiały przewartościować swoje działania na peryferiach Europy, włączając gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej: niektóre banki będą opuszczać rynek, inne muszą przekształcić swoje modele biznesowe. Najwyższy czas, aby praktycy, regulatorzy i akademicy dokonali podsumowania, rozpoznali główne tendencje, aby mogły być zostać wyciągnięte stosowne wnioski.

Wśród panelistów: Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

Więcej informacji na stronie www.ey.com/pl/krynica2015

 


dostarczył infoWire.pl
 

Czytaj także