Zadłużenie Skarbu Państwa zaczęło spadać

Zadłużenie Skarbu Państwa zaczęło spadać

Dodano:   /  Zmieniono: 14
Pieniądze, oszczędności
Pieniądze, oszczędności Źródło: Fotolia / adam88xx
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2016 r. spadło o 1,1 proc. m/m i wyniosło 889 350,6 mln zł – podało Ministerstwo Finansów. Od końca ubiegłego roku zwiększyło się o 6,6 proc.

Spadek zadłużenia w lipcu 2016 r. był głównie wynikiem:

• ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,2 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-4,3 mld zł);

• umocnienia złotego (-3,9 mld zł) - o 1,3 proc. wobec euro, 1,1% wobec USD, 1% wobec CHF i o 2% wobec JPY;

• zmniejszenia  stanu  środków  na  rachunkach budżetowych (-1 mld zł)

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:

• finansowania  deficytu  budżetu  państwa (+14,4 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+6,8 mld zł);

• wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+27,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;

• osłabienia złotego (+9 mld zł) – o 2,5% wobec euro, 0,9 proc. wobec USD, 2,2 proc. wobec CHF i o 17 proc. wobec JPY

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2016 r. zmniejszyło się o 5,4 mld zł, co było głównie wypadkową ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,5 mld zł), dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych (+0,2 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,1 mld zł).

„W lipcu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 4,2 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu (-0,3 mld zł), umocnienia złotego (-3,9 mld zł)” – czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec czerwca br. 592,25 mld zł i wzrosło o 0,7 proc. m/m (oraz o 9 proc. od grudnia ub. r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 302,51 mld zł (spadło o 1,4 proc. m/m i wzrosło o 3,9 proc. od grudnia ub.r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 6,48 mld zł w lipcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 548,33 mld zł (spadło o 1 proc. m/m i wzrosło o 6,8 proc. od grudnia ub.r.).

„W lipcu 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 34,0%, tj. zmniejszył się o 0,1 pkt proc. m/m i o 0,9 pkt proc. względem końca 2015 r. Spadek udziału w lipcu wynikał przede wszystkim z umocnienie złotego wobec wszystkich walut, w których nominowane jest zadłużenie. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30 proc.” – czytamy dalej w komunikacie.

W lipcu 2016 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 53,6 proc., co oznaczało spadek o 0,4 pkt proc. m/m i o 4,4 pkt proc. względem końca 2015 r. Zmniejszenie udziału w lipcu wynikało przede wszystkim z umocnienia złotego i spadku zaangażowania nierezydentów w długu krajowym (-3,7 mld zł).

Źródło: ISBnews