Przetarg na obsługę informatyczną ZUS. Znamy datę orzeczenia w spornej sprawie

Przetarg na obsługę informatyczną ZUS. Znamy datę orzeczenia w spornej sprawie

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Radosław Stepień (fot. mat. prasowe/ZUS)
Sąd Okręgowy w Warszawie wysłuchał 26 września oświadczeń stron w sprawie dotyczącej przetargu na obsługę informatyczną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przetarg warty 700 mln zł rozpoczął się w 2013 r. Powinien zakończyć się we wrześniu br., ale sprawa trafiła na wokandę. Orzeczenie w tej sprawie zostało zaplanowane przez sąd na 10 października 2016 r.

Przetarg dotyczy "Rozbudowy i wdrożenia nowych funkcjonalności oraz utrzymania i rozwoju systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru klientów Zakładu". Przetarg na EPWD był wstrzymany do wiosny tego roku, kiedy to firmy zakwalifikowane do przetargu otrzymały tzw. specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ostatecznie we wznowionym postępowaniu jedyną ofertę (na 120 mln zł, tj. na poziomie ok. 90% zakładanego przez ZUS na ten cel budżetu) złożyło konsorcjum firm Atos Polska (członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej) oraz BULL SAS i Betacom SA. Swoich ofert tym razem nie złożyli konkurenci Atosa: HP i Asseco.

Prowadzone przez Komisję Przetargową ZUS działania pomimo upływu ponad trzech miesięcy od momentu złożenia oferty nie doprowadziły dotychczas do wyboru wykonawcy. Jak zapewnia Atos, firma ta wciąż utrzymuje pełną gotowość do świadczenia tych usług.

Dotychczasowy wykonawca kontraktów z zakresu IT dla ZUS - firma Asseco Poland - złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) zarzucając ZUS nieprawidłowości w SIWZ. Podczas rozprawy przed KIO ówczesny przedstawiciel ZUS bronił warunków specyfikacji. Zaś KIO odrzuciła odwołanie. Decyzja KIO została zaskarżona przez Asseco Poland do warszawskiego Sądu Okręgowego.

Sądowa walka

Według Asseco Poland, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) miała tak wiele uchybień i niejasności, że uniemożliwiło to poprawne złożenie oferty. Innego zdania jest spółka Atos, która ofertę złożyła i domaga się zakończenia przetargu.

– Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wystosowano ponad 780 pytań, co świadczy o tym, że w dokumencie tym jest zbyt wiele nieścisłości – przekonywała podczas rozprawy Monika Wandzel radca prawny reprezentująca Asseco Poland.

Z kolei Grzegorz Machulak, mecenas reprezentujący konsorcjum firm, wśród których liderem jest Atos, tłumaczył, że Asseco dąży do unieważnienia przetargu ponieważ dokument SIWZ był dla nich niewygodny. – Opis był wyczerpujący i jednoznaczny, umożliwiał też złożenie oferty – mówił mecenas Machulak tłumacząc, że oferta jednak wpłynęła.

W razie unieważnienia przetargu będziemy mieli do czynienia z tzw. zjawiskiem "vendor lock-in" (tj. zmonopolizowanie przez jedną firmę na wiele lat prowadzenia usług na rzecz innej), zlecenie z "wolnej ręki" (bez konieczności udziału w przetargu) na obsługę systemu ZUS otrzyma dotychczasowa usługodawca, czyli Asseco Poland.

Sędzia wskazał na duże skomplikowanie sprawy przyznał jednak, że wyczerpano cały materiał dowodowy, dlatego 10 października br. zapadnie wyrok.

Źródło: ISBnews