VI Forum Sporów Korporacyjnych: Dr Mirosław Kachniewski