Czy Polska zakocha się w Marketing Automation?
Artykuł sponsorowany

Czy Polska zakocha się w Marketing Automation?

biznes fot. exclusive-design/Fotolia.pl 
Mniej więcej 5 lat temu analityk Gartnera, Laura McLellan, oświadczyła, że do 2017 roku wydatki na technologie informatyczne w marketingu przewyższą te w IT i dodała, że działy marketingu przeznaczają coraz większą część swoich budżetów na nowe technologie i usługi – zarówno w porozumieniu z działami IT, jak i na własną rękę.

Na dzień dzisiejszy marketing jest jednym z głównych powodów zakupów oprogramowania, a analiza trendów wskazuje, że ten stan będzie się utrzymywać w najbliższym czasie. Ciekawym komentarzem do wypowiedzi Laury McMillan były słowa Lisy Arthur opublikowane w 2012 roku:

“At first, that prediction may sound a bit over the top. (In just five years from now, CMOs are going to be spending more on IT than CIOs do?) But, consider this:

1) As we all know, marketing is becoming increasingly technology-based,

2) Harnessing and mastering Big Data is now key to achieving competitive advantage, and 

3) Many marketing budgets already are larger –and faster growing –than IT budgets.”

“Na pierwszy rzut oka, te przewidywania mogą wydawać się nieprawdopodobne. Ale rozważmy następujące fakty:

1) Jak wszystkim nam wiadomo, marketing coraz bardziej wiąże się z technologią,

2) Kluczem do uzyskania rynkowej przewagi stało się ujarzmienie Big Data,

3) W wielu przypadkach budżety działów marketingu przerosły te przypisane działom IT. “

Jak to wygląda 5 lat później?

Potwierdzenie tego założenia można było znaleźć już rok temu w raporcie PWC: 2015 Global Digital IQ® Survey. Według analityków jednym z filarów generalnej strategii firm będzie współdzielenie planów i celów we wszystkich działach tworzących daną organizację. A doskonale wiadomo, że żadne plany taktyczne nie są kompletne, jeżeli nie uwzględniają całego przedsiębiorstwa!

Na pytanie o to, czy wszystkie działy w ich firmach są angażowane w strategie biznesowe i cyfrowe aż 69% przedstawicieli tychże firm odpowiedziało twierdząco. W roku poprzednim liczba ta wynosiła “tylko” 55%, zatem można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową. Co więcej, liderzy biznesowi wykorzystują najnowsze technologie nie tylko w celach marketingowych, ale również aby aktywizować pracowników i angażować ich w życie organizacji. Korzystają z filmów wideo i mediów społecznościowych. Odzwierciedleniem tego może być rozkład wydatków.

Marketing Automation

Trend był zbieżny we wszystkich rejonach świata: wydatki na marketing i sprzedaż przewyższyły wydatki na IT!

Sami sprawcy zamieszania w podsumowaniu roku 2016 poinformowali, że prognozy sprzed 5 lat mają dużą szansę potwierdzić się w najbliższym czasie. Najważniejsze obserwacje wynikające z raportu CMO Spend Survey 2016-2017 są następujące:

  • Budżety marketingowe będą nadal rosły. Mogą osiągać nawet do 12% przychodów przedsiębiorstwa.
  • Marketerzy w większości przewidują w nadchodzącym roku wzrost budżetów, jednakże liczba tych, którzy spodziewają się cięć wzrosła w przeciągu ostatnich dwóch lat z 3% do 14%.
  • W ujęciu globalnym wydatki CMO na technologie (3,24% przychodów przedsiębiorstwa) lada chwila będą wyższe niż wydatki CIO (3,4% przychodów przedsiębiorstwa).
  • Liderzy rynkowi w mijającym roku wydali więcej na strony WWW, sprzedaż i reklamę w sieci niż na jakikolwiek inny cel.

Przyglądając się rynkowi europejskiemu również można zauważyć duży wzrost wydatków na technologie marketingowe. Udział firm korzystających z narzędzi CRM w ciągu ostatniej dekady w krajach Unii Europejskiej wzrósł o 23,5%.

Marketing Automation

Rozważając już szczegółowo popularność narzędzi do marketing automation widać, że od kilku lat wzrasta ona co roku o kilka punktów procentowych. Marketerzy powoli odchodzą od mało skutecznych masowych kampanii i coraz częściej szukają sposobu na personalizację przekazu połączoną z marketingiem predyktywnym prowadzonym w czasie rzeczywistym. Dowód? W roku 2007 średnio 17 % firm korzystało z tych narzędzi, natomiast dzisiaj odsetek ten wynosi 21 %. Największą dynamikę zmian zanotowała Litwa - wzrost o 155%.

Marketing Automation

Dalej były kolejno: Holandia (+114%), Francja (+111%) i Estonia (+100%), przy czym w 2007 roku kraje te startowały z niskiego pułapu jeśli chodzi o wykorzystanie software do automatyzacji marketingu – średni odsetek firm korzystających z CRM oscylował tam w okolicach 10%. To dało im duże pole do popisu. Z kolei Niemcy oraz Austria. zanotowały spadek dynamiki rozwoju w tej dziedzinie: w Niemczech wyniósł on 20%, a w Austrii – 10.3%. W ostatnim okresie w Niemczech ta niekorzystna tendencja nieco wyhamowała.

Ogólny trend w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o użycie narzędzi do zarządzania relacjami z klientami jest zdecydowanie rosnący.

Z kolei w Polsce w ciągu ostatniej dekady liczba przedsiębiorstw korzystających z narzędzi CRM wzrosła o połowę, co plasuje nas tuż za pierwszą dziesiątką krajów UE jeśli chodzi o dynamikę zmian zastosowań tych narzędzi.

W Polsce z narzędzi CRM korzysta 18% przedsiębiorstw - o 6% więcej niż 10 lat temu.
Popularność narzędzi CRM (ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami), jak na przykład SALESmanago Marketing Automation stale rośnie. Ich głównymi zastosowaniami są wsparcie działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządu, a ponadto są cennym źródłem wiedzy o procesach sprzedażowych, pomagają optymalizować koszty pozyskania nowych klientów i skracać proces sprzedażowy.

Według danych Eurostatu od 2013 roku w Polsce użycie tych narzędzi systematycznie rośnie.

Marketing Automation

Co to oznacza w praktyce?

Marketing i technologię połączyła nierozerwalna więź. Zarówno przeniesienie dużej części zachowań konsumenckich do sieci, jak i wzrost konkurencji na rynku niejako wymuszają na właścicielach firm podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych danych i prowadzenie działań marketingowych w czasie rzeczywistym. Na tym jednak nie koniec - ponieważ dzisiejszy konsument jest nie tylko wybredny, ale również świadomy swoich praw i możliwości - ogromnym wyzwaniem marketerów stała się integracja danych z wielu kanałów i zgrabne połączenie ich w funkcjonalne procesy automatyzacji przenoszące spersonalizowaną komunikację na nieznany dotąd poziom.

Można zatem spodziewać się alokacji coraz większej ilości zasobów przedsiębiorstwa w technologie związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów, ich edukacją i personalizacją kierowanego do nich przekazu oraz automatyzacją procesów marketingowych i sprzedażowych.

Rosnąca popularność i coraz lepsze wykorzystanie platform CRM połączonych z marketing automation, użycie mechanizmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji to przyszłość, która powoli staje się naszą codziennością. Już teraz marketerzy i ich szefowie przestają postrzegać marketing jako sekwencję następujących po sobie zdarzeń sprowadzających się ostatecznie do gonienia przysłowiowego króliczka. W zamian za to coraz częściej stawiają na tzw. marketing predyktywny, który dzięki analizie zarówno przeszłych jak i obecnych zachowań i transakcji pozwala przewidywać przyszłe zakupy i działania klientów, a co za tym idzie, czekać na nich z ofertą, tam gdzie prawdopodobieństwo zakupu będzie najwyższe.

Redakcja SALESmanago


SALESmanago Marketing Automation to najszybciej rozwijająca się platforma do automatyzacji marketingu w Europie, #1 wśród platform marketingowych dla Ecommerce, firm B2B i B2C.

Więcej na temat SALESmanago Marketing Automation:
https://www.salesmanago.pl/