Jest decyzja agencji Moody's w sprawie ratingu Polski

Jest decyzja agencji Moody's w sprawie ratingu Polski

Warszawa (fot. marchello74.Fotolia.pl) 
Agencja ratingowa Moody's 8 września nie dokonała rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego na temat Polski. Te informacje potwierdziło na swojej stronie Ministerstwo Finansów.

Agencja ratingowa Moody's nie dokonała rewizji ratingu Polski oraz nie opublikowała raportu kredytowego na temat Polski. Tym samym, ocena ratingowa Polski pozostała niezmieniona na poziomie A2/P-1, odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą stabilną.

Przypomnijmy, że 7 lipca 2017 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym, a Fitch podkreśla mocne podstawy polskiej gospodarki oraz silny sektor bankowy. Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3 proc., trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej.

Agencja wskazała wtedy na mocne fundamenty polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Fitch prognozował realny wzrost PKB o 3,3 proc. oraz 2,6 proc. deficyt budżetowy w 2017 r. Zdaniem agencji wzrosną także inwestycje na skutek większych wpływów z funduszy UE.

Czytaj też:
Agencja Fitch podtrzymała dotychczasowy rating Polski