Agencja Fitch podtrzymała dotychczasowy rating Polski

Agencja Fitch podtrzymała dotychczasowy rating Polski

Warszawa, zdjęcie ilustracyjne
Warszawa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. udra11
7 lipca 2017 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym, a Fitch podkreśla mocne podstawy polskiej gospodarki oraz silny sektor bankowy.

Fitch ogłosił decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja wskazuje na mocne fundamenty polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Fitch prognozuje realny wzrost PKB o 3,3 proc. oraz 2,6 proc. deficyt budżetowy w 2017 r. Zdaniem agencji wzrosną także inwestycje na skutek większych wpływów z funduszy UE.

Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitch możliwe jest w przypadku kontynuacji wzrostowego trendu PKB oraz dalszego spadku wskaźników zadłużenia zagranicznego. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3 proc., trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej.

Źródło: mf.gov.pl
 0

Czytaj także