Kukiz’15 i Prawica RP składają projekt uchwały w obronie złotego

Kukiz’15 i Prawica RP składają projekt uchwały w obronie złotego

Złoty
Złoty / Źródło: Fotolia / whitelook
Kukiz’15 składa projekt uchwały Sejmu RP wzywający rząd Mateusza Morawieckiego do niepodejmowania żadnych działań i nieskładania żadnych deklaracji zakładających rezygnację Polski ze złotego.

Projekt uchwały w obronie złotego został opracowany przez Kukiz’15 we współpracy z Prawicą Rzeczypospolitej. – Art. 227 ust. 1 Konstytucji stanowi, że wyłączne prawo emisji pieniądza posiada Narodowy Bank Polski. Wynika z tego, że jedynym środkiem płatniczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest złoty polski. Złoty stanowi instytucję narodową, którą chronić i szanować musi każdy polski rząd” – podkreśla wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

Co zakłada projekt uchwały?

Jak można przeczytać w projekcie uchwały: „podnoszony niekiedy argument o rzekomo wynikającym z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązaniu do przyjęcia wspólnej waluty ignoruje oczywiste fakty świadczące o jedynie deklaratoryjnym charakterze takiego oświadczenia. Nawet z treści art. 3 ust. 4 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mówiącego o unii walutowej i gospodarczej, której walutą jest euro, nie wynika obowiązek przystąpienia do tej unii przez poszczególne państwa członkowskie. Zwrócono uwagę, że przepis ten należy interpretować w powiązaniu z art. 3 ust. 3, ustanawiającym jako nadrzędne cele gospodarcze Unii: „zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczną gospodarkę rynkową o wysokiej konkurencyjności zmierzającą do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska”.

Kukiz'15 przypomina słowa lidera PO

– Narodowa waluta i związana z tym możliwość prowadzenia własnej polityki monetarnej jest wartością nie do przecenienia, w szczególności w obliczu kryzysów gospodarczych, o czym przekonało się boleśnie kilka państw strefy euro. Z kolei przykład Szwecji pokazuje, że można osiągać korzystne wyniki gospodarcze, pozostając poza strefą euro. W 2003 r. przeprowadzono referendum w Szwecji, w którym obywatele odrzucili uczestnictwo we wspólnej walucie i zdecydowali o bezterminowym zawieszeniu planu wejścia do strefy euro. Szwedzkie PKB w latach 2005-2016, według danych Eurostatu, urosło o 24,1 proc. w porównaniu do średniego wyniku państw dzielących wspólną walutę na poziomie 10,2 proc. Gdyby Szwecja należała do Europejskiej Unii Monetarnej byłby to drugi wynik po Irlandii” – wskazuje Tyszka.

Przedstawiciele Kukiz’15 przypominają, że w sobotę 24 lutego, podczas Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że zaproponuje scenariusz przyjęcia przez Polskę euro. Wcześniej deklaracje wzywające rząd RP do przyjęcia wspólnej waluty składała Nowoczesna. Deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie były niejasne.

Czytaj też:
Kukiz'15 i Prawica Rzeczypospolitej chcą złotówki na stałe. Zapowiadają rezolucję

Źródło: WPROST.pl / Kukiz'15
-
 4

Czytaj także