Cała Polska jako jedna strefa ekonomiczna

Cała Polska jako jedna strefa ekonomiczna

Warszawa, zdjęcie ilustracyjne
Warszawa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tarik GOK
Zmiana prawa otwiera przed przedsiębiorcami nowe szanse.

Cała Polska ma stać się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną – ogłosił jeszcze we wrześniu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która ma realizować zapowiedziany cel została 2 czerwca podpisana przez Prezydenta, ma zastąpić system zwolnień podatkowych i ulg, działający obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych na terenie kraju.

Korzyści dla przedsiębiorców

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców, którzy spełnią warunki uzyskania zezwolenia strefowego będzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dla wydatków związanych z działalnością w strefie. Warto również wspomnieć o innej istotnej korzyści dla rozpoczynających działalność w strefie. Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzono limity zaliczania przez podatników do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT) oraz wydatków na nabycie usług niematerialnych i praw od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT). Nowe ograniczenie w sposób istotny obciąża prowadzących działalność poprzez uniemożliwienie wpisywania w koszty wydatków ponad granicę limitu jak i również poprzez niejednoznaczność i stopień skomplikowania regulacji. Uzyskanie zezwolenia strefowego może stanowić swoiste panaceum na limit kosztów. Zgodnie z uregulowaniami w ustawie o CIT jeżeli koszty finansowania dłużnego czy wydatki na nabycie usług niematerialnychi praw od podmiotów powiązanych będą związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w strefie to limit odliczania kosztów nie będzie miał do nich zastosowania.

Warunki

W celu uzyskania zezwolenia strefowego przedsiębiorca będzie musiał spełnić dwa rodzaje kryteriów: ilościowe oraz jakościowe. Zwolnienie podatkowe z CIT będzie uzależnione przede wszystkim od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Im większe bezrobocie, tym niższy próg wejścia dla inwestycji, które mogą uzyskać wsparcie. Zróżnicowanie progów wejścia będzie bardzo duże – od 15 mln do 100 mln złotych koniecznych nakładów. Dla sektora mikro,małych i średnich przedsiębiorstw przygotowano redukcję nakładów koniecznych nawet do 98%. Planowana lokalizacja inwestycji, czyli konkretny powiat będzie też decydujący dla wyznaczenia jaki procent kosztów inwestycji obejmie zwolnienie, okresie otrzymanym na wykorzystanie zwolnienia i kryteriach oceny jakości inwestycji, które trzeba będzie spełnić, aby w ogóle uzyskać zwolnienie. Kryteria jakościowe tokatalog dziesięciu kryteriów, zależnie od wybranej lokalizacji inwestycji przedsiębiorcy będą musieli spełnić od czterech do sześciu z nich. Przykładowe kryteria to osiągnięcie określonego poziomu eksportu czy oferowanie pracownikom możliwości rozwoju w ramach wyspecjalizowanych szkoleń.

Jest i haczyk…

…w postaci małej klauzuli antyoptymalizacyjnej. Przewiduje ona, że prawo do zwolnienia w strefie stracą przedsiębiorcy, którzy stosują rozwiązania nakierowane na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania i to w zakresie całej swojej działalności a nie tylko strefowej. Jest to kolejny przepis, po klauzuli o unikaniu opodatkowania, którego realne znaczenie poznamy dopiero poprzez praktykę organów podatkowych.

Idea całej Polski jako specjalnej strefy ekonomicznej istotnie zmieni obecne funkcjonowanie SSE. Z racji rezygnacji z ścisłych ograniczeń terytorialnych teoretycznie pozwoli na efektywniejszy rozwój inwestycji przeciwdziałających bezrobociu na terenie całego kraju. Należy jednak zwrócić uwagę, że dopiero po pewnym czasie od wejścia nowej idei w prawne życie będziemy w stanie ocenić jej praktyczne skutki – zwłaszcza ze względu na niepokojące zapisy dotyczące małej klauzuli antyoptymalizacyjnej.