GetBack zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki

GetBack zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki

prokuratura, wyrok, postępowanie, sąd (fot. zolnierek/fotolia.pl) 
GetBack w restrukturyzacji złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez niektórych byłych członków zarządu – podała spółka.

Jak wyjaśnia spółka, przestępstwo miałoby polegać na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętym na siebie zobowiązaniom, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem spółki, poprzez zawarcie umowy ramowej z podmiotem regulowanym i dokonanie na jej podstawie płatności w kwocie 49,2 mln zł.

„Płatność ta – w ocenie emitenta – mogła spowodować szkodę wielkich rozmiarów w majątku emitenta wobec dokonania pełnego odpisu jej wartości w sprawozdaniu finansowym emitenta za 2017 rok i niemożliwości zidentyfikowania wartości świadczenia wzajemnego na dzień składania powyższego zawiadomienia” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że zarząd dąży do pełnego wyjaśnienia wszystkich istotnych płatności dokonywanych w okresie 2016-2018. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Czytaj też:
Ile wynoszą zobowiązania GetBack? Spółka wydała oświadczenie

Źródło: ISBnews