Z powodu klęski żywiołowej można odwołać wakacje

Z powodu klęski żywiołowej można odwołać wakacje

Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne
Lotnisko, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / escapejaja
Pożar albo inne zdarzenie w miejscu, gdzie wybieramy się na wakacje, może uprawniać do rezygnacji z wyjazdu.

Trwa sezon urlopowy, wakacje w pełni, jednakże turyści, którzy zaplanowali wyjazdy zagraniczne nie zawsze mogą myśleć o spokojnym i beztroskim odpoczynku. Tragiczne doniesienia z Grecji czy Szwecji sprawiają, że wakacje w kraju ogarniętym żywiołem mogą nie stanowić już bezpiecznego miejsca na wakacje.

Zgodnie z nową ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w sytuacji, gdy w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które ma znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności takie jak klęska żywiołowa pożary, powodzie, trzęsienia ziemi lub np. zagrożenie atakami terrorystycznymi to zarówno podróżny jak i organizator turystyki jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może rozwiązać umowę o udział w niej. Rezygnacja z wyjazdu wiązała się będzie ze zwrotem wpłat dokonanych uprzednio przez podróżnego. Organizator turystyki zgodnie z ustawą zobowiązany jest do zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

W sytuacji, gdy sytuacja nadzwyczajna w miejscu odpoczynku wystąpi już w trakcie trwania imprezy turystycznej, organizator turystyki może zaproponować klientom świadczenia zastępcze lub zrezygnować z części przewidzianych umową świadczeń, wówczas osoba korzystająca z imprezy turystycznej uprawniona jest do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania lub zadośćuczynienia bez rozwiązywania umowy.

Może zdarzyć się również sytuacja gdy z powodu nadzwyczajnego zdarzenia niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju. Wtedy, zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, na organizatorze turystyki ciąży obowiązek poniesienia kosztów niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy. Turysta może być jednak pewien, że znajdujący się w sytuacji trudnej z uwagi na nadzwyczajne okoliczności zawsze może zwrócić się do organizatora turystyki o udzielenie pomocy a organizator ma ustawowy obowiązek niezwłocznie jej udzielić. Pomoc organizatora w szczególności to udzielenie odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych w miejscu przebywania podróżnego, informacje o władzach lokalnych oraz pomoc konsularna.


Autor: radca prawny Zofia Gałązka, Grupa Prawna Togatus

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także