Biznes i nauka – ręka w rękę Must-have innowacji i rozwoju wielu branż
Materiał partnera

Biznes i nauka – ręka w rękę Must-have innowacji i rozwoju wielu branż

Książki
Książki / Źródło: Adobe Stock
W dzisiejszym biznesie liczy się kreatywność, szybkość i dążenie do realizacji celów. To sposób na osiągnięcie sukcesu. Nie byłoby to jednak możliwe bez dużej dawki wiedzy merytorycznej. To obecnie must-have. Publikacje naukowe dawno przestały być przeznaczone tylko dla grona naukowego. „Twardy” biznes czerpie z nauki. Wydawnictwa naukowe działają na rynku wraz z wydawnictwami komercyjnymi. Tendencję potwierdza Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Utytułowani naukowcy aktywnie pracują w firmach komercyjnych, korporacjach i przedsiębiorstwach produkcyjnych, budując innowacyjność i wpływając na rozwój projektów. Z badania Głównego Urzędu Statystycznego, które zostało przeprowadzone w 2018 roku, wynika, że w strukturze wewnętrznego personelu badawczo-rozwojowego stopień naukowy (dra i wyżej) posiadało 39,2 proc. osób. Blisko połowę ogółu osób pracujących w sektorze badawczo-rozwojowym stanowili pracownicy szkolnictwa wyższego. Co to oznacza? Nauka i biznes przenikają się. Proces wymiany wiedzy trwa. Na tej płaszczyźnie cenne są merytoryczne źródła wiedzy naukowej.

70 lat symbiozy nauki i biznesu

– „Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne obchodzi w tym roku siedemdziesiątą rocznicę istnienia. Obecnie wydajemy czasopisma, książki i serie wydawnicze. Założeniem jest otwarcie na zróżnicowane zakresy tematyczne oraz najwyższy poziom merytoryczny publikacji” – mówi Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. – „Publikują u nas autorzy z zakresu ekonomii, finansów, prawa, zarzadzania, marketingu i logistyki i wielu innych. Opracowania są wykorzystywane w środowisku naukowym – nasze czasopisma znajdują się na liście czasopism punktowanych. Są więc w obszarze ścisłego zainteresowania autorów. To jednak nie wszystko. Bardzo dbamy o to, by publikacje były użyteczne dla biznesu. Jesteśmy dumni z tego, że od lat osiągamy sukces w tym zakresie”– dodaje.

Kooperacje bez granic

W wyniku cyfryzacji nauka działa w przestrzeni bez granic – zarówno w kontekście możliwości pozyskiwania informacji i ich źródeł, jak również w kontekście dosłownym. Na łamach czasopism naukowych trwa dyskurs pomiędzy naukowcami z różnych środowisk i krajów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne publikuje teksty autorów związanych z ośrodkami naukowymi z Europy i całego świata. – „Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałem zaproszenie do współpracy od Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, a także że będę mógł już w tym roku wejść w kooperację z Uniwersytetem Warszawskim. Dzięki rozmowom o współpracy z Wydziałem Zarządzania UW będziemy mieli okazję wspólnie jeszcze bardziej rozwinąć merytorycznie zakres publikacji z obszaru marketingu. Cieszę się, że będę częścią bardzo interesującego projektu” – powiedział prof. Chahid Fourali z London Metropolitan University.

Wydawnictwo ma w swoim portfolio trzy tytuły, które znajdują się na liście czasopism punktowanych. Oznacza to, że publikujący autor otrzymuje punkty za publikację poszczególnych tekstów. Są to: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” oraz „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego to dobry przykład przenikania się biznesu i nauki. Jest to tytuł teoretycznie skierowany do naukowego środowiska prawniczego, a w praktyce – będący „partnerem” prawników zajmujących stanowiska w korporacjach, urzędach i spółkach” – powiedział prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. – „Z ich punktu widzenia „bycie na bieżąco” z ustawodawstwem jest konieczne. Nasze czasopismo jest narzędziem, z którego mogą po prostu skorzystać. Nie tylko źródłem wiedzy teoretycznej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych tytułów. Bardzo dbamy o praktyczną stronę naszych wydawnictw” – dodaje.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. (PWE) specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich i specjalistycznych publikacji z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, bankowości, marketingu, logistyki, statystyki i metod ilościowych, geografii, a także turystyki i gastronomii. PWE stawia sobie za cel posiadanie bogatej oferty tytułowej, z której w każdej chwili wybierze coś dla siebie student, wykładowca, menedżer, przedsiębiorca czy inwestor giełdowy. Autorami książek są najwybitniejsi polscy ekonomiści — przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. W programie wydawniczym Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego znajdują się też polskie tłumaczenia znanych tytułów literatury światowej. PWE jest również wydawcą czasopism specjalistycznych: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Czasopisma docierają do środowisk zawodowych i akademickich z najnowszymi koncepcjami i praktycznym ich zastosowaniem.

Źródło: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
+
 0

Czytaj także