Perspektywy na rok 2020 dla miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”
Materiał partnera

Perspektywy na rok 2020 dla miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”

Perspektywy biznesowe
Perspektywy biznesowe / Źródło: Adobe Stock
Redakcja miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, wydawanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, przedstawia perspektywy rozwoju czasopisma na rok 2020. O wzmocnieniu pozycji czasopisma w kraju oraz o intensywnej współpracy międzynarodowej mówi Redaktor naczelny miesięcznika – dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski.

Redakcja „Pracy i Zabezpieczenia Społecznego” zakłada na rok 2020 umacnianie pozycji czasopisma jako wiodącego na polskim rynku wydawniczym periodyku łączącego refleksję naukową nad prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi i polityką społeczną z praktycznym zastosowaniem regulacji tych dziedzin prawa. Wszystkie nowe instytucje prawne pojawiające się w naszym porządku prawnym lub dla niego istotne są i będą dogłębnie analizowane. Pozycja naukowa czasopisma, związana z jego miejscem na liście czasopism punktowanych, zapewnia możliwość wyboru i selekcji tych opracowań, w których analizy prowadzone są przy zachowaniu najwyższej staranności naukowej i badawczej – powiedział dr hab. Krzysztof Rączka, redaktor naczelny miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”. – Wzmacniamy rolę naszego miesięcznika nie tylko na płaszczyźnie krajowej, ale także w ramach wymiany międzynarodowej, dbając o stałą obecność publikacji w językach obcych. Umożliwi to, z jednej strony, umiędzynarodowienie dorobku polskiej nauki prawa, a z drugiej strony – przenikanie informacji o alternatywnych rozwiązaniach prawnych i myśli prawniczej z innych systemów prawnych. Chcielibyśmy, aby czasopismo „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” mogło stać się forum wymiany myśli z zakresu prawa pracy z krajów naszego regionu. Chcielibyśmy kontynuować, obecne już w przeszłości na naszych łamach, tradycje publikowania opracowań przygotowywanych wspólnie przez autorów polskich i zagranicznych z tego obszaru – dodał.

Beata Kozłowska-Chyła, Prezes Zarządu Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego dodaje natomiast, że obiecujące prognozy są nie tylko dla czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, ale także całego wydawnictwa PWE. – Nasze wydawnictwo jest obecnie w dobrej kondycji, a perspektywy są obiecujące. W roku 2019 zwiększyliśmy liczbę wydawanych nowych tytułów oraz znacząco zwiększyliśmy wolumen dodruków. Stawiamy mocny akcent na rozwój sprzedaży czasopism. W 2020 r. rozpoczynamy sprzedaż nie tylko ich wersji papierowych, ale także elektronicznych. Idziemy z duchem czasu oraz wychodzimy naprzeciw tendencjom, jakie wskazuje rynek. Coraz więcej tytułów książkowych pojawia się w wersjach elektronicznych. Ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach. Chcemy wyprzedzać trendy – powiedziała Beata Kozłowska-Chyła.

Źródło: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
+
 0

Czytaj także