Energa i Enea nie będą finansować budowy elektrowni Ostrołęka C

Energa i Enea nie będą finansować budowy elektrowni Ostrołęka C

(fot.Energa) 
Energa i Enea poinformowały, że na skutek wspólnej decyzji postanowiły zawiesić finansowanie inwestycji. Zarząd Elektrowni Ostrołęka ma poinformować o tej decyzji generalnego wykonawcę bloku elektrown

Strony porozumienia postanowiły zawiesić finansowanie budowy Ostrołęki C z uwagi na „wystąpienie ważnych czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania”. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych. Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nowa polityka kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego oraz publiczne wezwanie PKN Orlen na sprzedaż 100% akcji Energi.

Decyzja o zawieszeniu finansowania projektu może skutkować także zawieszeniem prac przy budowie Ostrołęki C. Kontrakt zawarty przez spółkę celową – Elektrownia Ostrołęka – z GE Power oraz Alstom Power Systems przewiduje możliwość czasowego zawieszenia wykonywania, części lub całości, wynikających z niego obowiązków. Maksymalny łączny okres zawieszeń w trakcie realizacji projektu wynosi 90 dni.

Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia realizacji projektu wynosi 56 miesięcy, liczony od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac. Przewidziany w umowie okres zawieszenia nie oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę. Zaawansowanie realizacji inwestycji w ujęciu procentowym na 31 stycznia 2020 r. wynosi 5% i jest to mierzone relacją zrealizowanych i opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu.

Podpisane porozumienie nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych porozumień w sprawie finansowania projektu, o których spółki wcześniej informowały.

Czytaj też:
Emilewicz o Ostrołęce: W tej części Polski potrzebujemy dużego bloku energetycznego