Tarcza antykryzysowa 3.0. Podatek od platform VOD, wsparcie dla przewoźników i inne rozwiązania

Tarcza antykryzysowa 3.0. Podatek od platform VOD, wsparcie dla przewoźników i inne rozwiązania

Dokumenty
Dokumenty / Źródło: Fotolia / vladstar
Rząd po raz kolejny rozszerza tarczę antykryzysową. W projekcie, który pojawił się we wtorek 28 kwietnia na stronie Sejmu, znalazły się rozwiązania takie jak: dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu, wsparcie dla przewoźników kolejowych i autobusowych. Planowany jest też podatek od przychodów platform streamingowych.

Tarczą antykrysyową 3.0 Sejm ma zająć się na najbliższym posiedzeniu. Projekt nowelizacji niektórych ustaw „w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” pojawił się 28 kwietnia na stronie Sejmu. Szacowany koszt nowych rozwiązań antykryzysowych, zawartych w projekcie nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który właśnie trafił do Sejmu, to blisko 2,62 mld zł. Projekt przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być: budżet państwa (900 mln zł z części: sprawy wewnętrzne, obrona narodowa i transport), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (900 mln zł) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (822,1 mln zł) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Alimentacyjny.

Do najważniejszych regulacji zawartych w projekcie ustawy należą:

  • umożliwienie dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu, której działania mają doprowadzić do ograniczenie problemów przedsiębiorców związanych z pozyskaniem finansowania na realizację projektów inwestycyjnych
  • rozszerzenie zwolnienia - umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.
  • wprowadzenie dwóch mechanizmów wsparcia dla przewoźników kolejowych: wsparcia bezpośredniego, które ma zapewnić samym płynność finansową operatorów oraz dodatkowego wsparcie finansowego na realizację zobowiązań
  • wsparcie dla przewoźników autobusowych mające na celu utrzymanie funkcjonowania komunikacji autobusowej na liniach regularnych dla przewoźników autobusowych w czasie zmniejszonej mobilności pasażerów, tj. czasowe (od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) zwiększenie dopłaty do kwoty deficytu 1 wozokilometra zrealizowanego w ramach linii komunikacyjnej (w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) z 1 zł do 3 zł
  • umożliwienie udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na zaciągnięcie przez PKP PLK kredytu w EBI do 100 mln euro z przeznaczeniem na finansowanie realizacji projektu polegającego na nabyciu 3 oraz modernizacji sprzętu.
  • zmianę w zakresie funduszu alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł.

Podatek od platform VOD

Rząd planuje także wsparcie sektora kultury – kinematografii – przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytut Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej. W tym celu planowane jest wprowadzenie podatku „w postaci 1,5 proc. przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej”. Chodzi o popularne platformy streamingowe, takie jak Netflix czy Ipla, oferujące usługi wideo na żądanie.

Zawieszenie kredytu studenckiego

W ustawie znajduje się również wsparcie dla studentów, w postaci rozszerzenia możliwości zawieszenia spłaty kredytu studenckiego. „Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj też:
Zaczęła działać Tarcza Finansowa PRF. W których bankach można składać wnioski?

Źródło: WPROST.pl / ISB News
+
 0

Czytaj także