Jak dostać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Jak dostać pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Złoto
Złoto Źródło:Narodowy Bank Polski
W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podpowiadamy, jaka jest procedura jej uzyskania.

Można otrzymać pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki. Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Kiedy można skorzystać?

W każdej chwili, jeśli prowadziło się działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorca (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Co trzeba przygotować?

  • Umowę
  • Wniosek (plik pdf lub docx)
  • Formularz pomocy publicznej – Załącznik nr 1 do wniosku
  • Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

Formularze i dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Gdzie składa się dokumenty?

W powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Ile się zapłaci?

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Czytaj też:
„Koło ratunkowe” dla przedsiębiorców. Rząd chce ratować firmy w upadłości i przed likwidacją
Czytaj też:
MR: Przedsiębiorcy złożyli już blisko 1,86 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej