Co nas czeka jutro w siłowniach? Lepiej się przygotować

Co nas czeka jutro w siłowniach? Lepiej się przygotować

Kobieta wykonująca pompki
Kobieta wykonująca pompki Źródło: Fotolia / javiindy
W ramach IV etapu odmrażania gospodarki rząd postanowił zezwolić na funkcjonowanie siłowni i klubów fitness. Już od jutra – 6 czerwca – można je odwiedzać. Jak pozostać bezpiecznym podczas uprawiania sportu?

Wytycznych dla siłowni – zarówno właścicieli, jak i trenerów oraz przede wszystkim trenujących – jest bardzo dużo. Wybraliśmy najważniejsze z kilkudziesięciu.

Siłownie/kluby fitness obowiązane są zapewnić:

 • osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 • możliwość zachowania odległości między pracownikami, co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej),
 • właściciele siłowni/klubów fitness powinni zorganizować pracę z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego.

Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

 • wprowadzenie różnych godzin przerw,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.

Pracownicy siłowni i klubów fitness muszą:

 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo, umyć ręce wodą z mydłem,
 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków;
 • zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
 • regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem,
 • podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
 • czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy,
 • unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Pracownikom i właścicielom siłowni zaleca się też:

 • utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness;
 • rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie;
 • zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness.

W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla klientów w obszarze wejścia/recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali do ćwiczeń. Rekomenduje się zapewnienie preparatu do dezynfekcji przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących.

Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta.

Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa.

Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.

Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta.

Zwiększona dezynfekcja przestrzeni samoobsługowych, w tym samoobsługowych śluz wejściowych, czytników linii papilarnych lub biometrycznych, automatów wendingowych.

Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.

Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj też:
Siłownie przygotowują się na otwarcie. Ale ich właściciele wciąż nie dostali wytycznych
Czytaj też:
Jak zmotywować się do ćwiczeń w domu? 5 sposobów!

Opracował:
Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także