Związkowcy: to były zwolnienia grupowe. Agora: nie, sami odeszli

Związkowcy: to były zwolnienia grupowe. Agora: nie, sami odeszli

Agora przegrała proces z dziennikarzem "Faktu" Kamilem Pawełoszkiem, fot. sxc 
Członkowie związków zawodowych przy Agorze chcą odszkodowań dla zwolnionych pracowników spółki zależnej Goldenline. Agora nie zgadza się z zarzutami.

O sprawie obszernie donosi portal Wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy. W kwietniu Agora poinformowała, że ze spółki, w ramach programu dobrowolnych odejść, zwolniło się 26 pracowników spółki zależnej Agory – Goldenline.

– Warunki finansowe programu nie odbiegają od warunków zaproponowanych w ramach programu zwolnień grupowych. Najważniejsza różnica to termin rozwiązania stosunku pracy. Pracownicy uczestniczący w programie otrzymają również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – poinformowała wówczas Wirtualnemedia.pl Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory.

Tymczasem, zdaniem członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Agory SA i Inforadia „proponując pracownikom Goldenline dobrowolne odejścia, Agora naruszyła kilka paragrafów Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”.

„Według naszej wiedzy Pracodawca nie podjął żadnych innych czynności przewidzianych w Ustawie w ramach procedury zwolnienia grupowego. Pracownicy, z którymi pracodawca rozwiązuje umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników również są traktowani jako osoby objęte zwolnieniem grupowym. Tym samym rozwiązywanie stosunków pracy w tym trybie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przeprowadzenia procedury zwolnienia grupowego. 22 kwietnia w Goldenline rozwiązano umowy o pracę z 26 pracownikami w trybie porozumienia i z przyczyn niezależnych od pracowników, było to jednak zwolnienie grupowe w znaczeniu prawnym. Ponadto należy zwrócić uwagę, że skoro zwolnienie grupowe miało miejsce, to w myśl art. 1 ust. 1 ustawy objęło ono okres 30 dni – od 22 kwietnia do 22 maja br. Potwierdza to również orzecznictwo sądowe i doktryna prawa pracy. Oznacza to, że zwolnienie grupowe obejmuje wszystkich pracowników, którzy podpisali porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub otrzymali wypowiedzenia z tych przyczyn w okresie od 22 kwietnia do 22 maja 2020 r”. – argumentuje „Solidarność” w Agorze i Inforadiu.

„[…] Domagamy się na rzecz wszystkich pracowników, z którymi rozwiązano stosunki pracy za porozumieniem stron, a także tym, którym wypowiedziano umowy o pracę – wypłaty odszkodowań z tytułu naruszenia przepisów prawa przez Pracodawcę. Ponadto domagamy się zapewnienia pracownikom, z którymi rozwiązano stosunki pracy za porozumieniem stron, a także tym, którym wypowiedziano umowy o pracę w okresie po 22 kwietnia, ale do 22 maja 2020 r. wypłaty odpraw wynikających z art. 8 Ustawy” – piszą związkowcy.

Agora odrzuca oskarżenia. – Kwestia redukcji zatrudnienia w Goldenline, jak każda taka sytuacja, była na bieżąco konsultowana ze związkiem zawodowym – niestety nie udało się osiągnąć porozumienia z organizacją związkową w sprawie zwolnień grupowych – przekazała portalowi Nina Graboś, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej Agory. – W takich okolicznościach […] spółka przedstawiła zespołowi Goldenline w kwietniu 2020 r. propozycję programu dobrowolnych odejść, przewidującego rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron oraz niezwłoczną wypłatę należnych pracownikom kwot. Zdecydowana większość osób uznała to rozwiązanie za korzystne i wzięła udział w programie. To była ich indywidualna decyzja, podjęta po rozważeniu propozycji spółki, czyli właśnie programu dobrowolnych odejść.

Pracownicy Goldenline, jak wynika z informacji portalu, chcą iść do sądu, a związkowcy zawiadomią o sytuacji Państwową Inspekcję Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Czytaj też:
Kaczyński stawia „Gazecie Wyborczej” ultimatum ws. przeprosin. Agora odpowiada
Czytaj też:
Kaczyński pozwał Agorę. Pozew dotyczy sprawy spółki Srebrna i tzw. taśm Kaczyńskiego

Opracował:
Źródło: Wirtualnemedia.pl