234 mln zł dla średnich firm. Kolejne firmy poszkodowane przez pandemię z unijnym wsparciem

234 mln zł dla średnich firm. Kolejne firmy poszkodowane przez pandemię z unijnym wsparciem

Waluta euro
Waluta euro Źródło:Fotolia / fot. grafikplusfoto
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie ósmą, ostatnią listę firm, które otrzymają bezzwrotną pomoc w ramach naboru „Dotacje na kapitał obrotowy”. Tym razem na wsparcie z funduszy Unii Europejskiej może liczyć 1 407 przedsiębiorstw, które na skutek pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Firmy otrzymaną pomoc będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie swoich bieżących potrzeb, jak opłacenie prądu, gazu, zakup paliwa czy najem powierzchni. Wnioski firm, które znalazły się na ósmej liście opiewają na kwotę ponad 234 mln zł.

PARP oceniła już wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone w czasie trwania naboru, czyli od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Agencja rozpatrzyła pozytywnie w sumie 6 260 wniosków. Dofinansowanie przyznane w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy” wyniesie ponad 1,1 mld zł.

– Polskie firmy wychodzą z po-COVID-owych zawirowań ze wsparciem tarczy antykryzysowej i Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Tylko do średnich przedsiębiorstw trafi ponad 1 mld zł w formie dotacji, które sfinansują najpilniejsze bieżące potrzeby. Zależy nam na rozwoju przedsiębiorczości i utrzymaniu miejsc pracy, dlatego wielkość dotacji wynika z liczby zatrudnionych w firmie. Restart polskiej gospodarki jest łatwiejszy, bo fundusze europejskie uzupełniają kompleksowe działania pomocowe polskiego rządu – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W ramach wcześniej opublikowanych siedmiu list wniosków rekomendowanych do dofinansowania tylko 6 proc. oceniono negatywnie. W ostatniej ósmej takich wniosków było jedynie 149, a aż 1407 wniosków dostało pozytywną rekomendację. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku była niezgodność kodu PKD we wniosku z danymi rejestrowymi, co było warunkiem koniecznym.

Firmy w konkursie mogły składać wnioski na maksymalną kwotę wynoszącą prawie 430 tys., co było uzależnione m.in. od wielkości firmy przejawiającej się w liczbie zatrudnianych pracowników. Na postawie złożonych wniosków do PARP średnia kwota wnioskowana przez firmy to 182,5 tys. zł.

– Za nami miesiące wyjątkowo intensywnej pracy i pełnego zaangażowania ekspertów nie tylko w jak najsprawniejsze i możliwie najszybsze ocenianie wniosków jakie do nas wpływały, ale także w sprawne wypłaty dotacji. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy potrzebowali wsparcia mogą je otrzymywać właściwie na bieżąco. Już 238,5 mln zł trafiło na konta firm – mówi Mikołaj Różycki, prezes PARP.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów unijnych. Przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogli się ubiegać o wsparcie z programu „Polska Wschodnia”. Wsparcie otrzyma 1 317 firm z tego regionu. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw (4 943 pozytywnie ocenionych wniosków) przeznaczone były fundusze z programu „Inteligentny Rozwój”. Pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj też:
Korporacyjni giganci pomagają rozwijać się polskim startupom dzięki unijnym funduszom