Orlen cały na zielono. Koncern konsekwentnie prze w stronę czystej energii

Orlen cały na zielono. Koncern konsekwentnie prze w stronę czystej energii

Stacja PKN Orlen
Stacja PKN Orlen Źródło: mat. prasowe
Orlen kupił 80 proc. akcji Energi w kwietniu, teraz wezwał posiadaczy pozostałych do ich sprzedaży. Ze 100 proc. walorów firmy naftowemu gigantowi będzie łatwiej „przejść na zieloną stronę”, co firma zapowiedziała już jakiś czas temu.

O wezwaniu na akcję Energii pisaliśmy dziś (22 września) we Wprost.pl. Orlen zamierza sfinalizować przejęcie 100 proc. Energi do 20 listopada 2020 roku.

Grupa Energa posiada łącznie 54 aktywa produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

OZE stanowią 39 proc. mocy elektrycznych zainstalowanych w elektrowniach grupy. 47 proc. wyprodukowanego wolumenu energii elektrycznej w drugim kwartale 2020 r. pochodziło z OZE.

I tu właśnie jest klucz do transakcji. Jak głosi komunikat o wezwaniu do sprzedaży „dla PKN Orlen to ciekawy portfel aktywów, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku”.

Orlen po zielonej stronie

Całość wpisuje się w plany PKN Orlen rozwoju aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. W kwietniu PKN Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. Z kolei już w maju 2020 roku podpisane zostało porozumienie, w którym PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Decyzja koncernu spotkała się z pozytywną oceną rynku.

„Aktywa Grupy Energa stanowią też istotne wsparcie w strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. zapowiedzianej przez PKN Orlen. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej” – pisze polski koncern.

Na początku grudnia 2019 roku PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została wówczas określona na 7 zł za jedną sztukę. W kwietniu 2020 roku PKN Orlen podwyższył cenę w wezwaniu do 8,35 zł. Przejęcie 80 proc. akcji Energi płocki koncern sfinalizował 30 kwietnia 2020 roku.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj też:
QUIZ. Skąd pochodzą te polskie firmy?
Czytaj też:
Quiz. Kiedy powstały te polskie firmy?

Źródło: Orlen
 0

Czytaj także