Zasiłek opiekuńczy prawdopodobnie w piątek. Kto i jak może złożyć wniosek?

Zasiłek opiekuńczy prawdopodobnie w piątek. Kto i jak może złożyć wniosek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Źródło: Shutterstock / Grabowski Foto
W piątek 30 października najprawdopodobniej wprowadzony zostanie drugi lockdown. W związku z tym na nauczanie zdalne przejdą wszystkie dzieci, poza klasami 1-3. Rodzicom będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy. Jak się ubiegać o pieniądze?

Na razie, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jednym z obostrzeń będzie rozszerzenie nauki zdalnej na uczniów klas 4-8. Jeśli tak się stanie, nastąpi konieczność wypłacania zasiłków opiekuńczych dla rodziców, którzy zmuszeni będą zaopiekować się dziećmi w godzinach pracy.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zapomoga przysługuje, jeśli nie można pracować, bo opiekuje się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, lub dzieckiem niepełnosprawnym, które ma mniej niż 18 lat, oraz: jest się jego rodzicem, rodzicem adopcyjnym, rodzicem zastępczym, opiekunem prawnym lub osobą wychowującą i utrzymującą nie swoje dziecko.

Żeby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy trzeba mieć ubezpieczenie chorobowe i:

 • być pracownikiem (umowa o pracę),
 • być zleceniobiorcą (umowa agencyjna, umowa zlecenie lub inna umowa o świadczenie usług, także jeśli pracuje się na podstawie umowy uaktywniającej jako niania),
 • współpracować ze zleceniobiorcą,
 • wykonywać pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej,
 • prowadzić działalność pozarolniczą albo współpracować z taką osobą,
 • być członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • być osobą duchowną.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Kiedy musisz zostać w domu z dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, bo:

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkołę dziecka,
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun dziecka,
 • inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, i wydał decyzję o izolacji dziecka,
 • twój małżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu,
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

Konieczne dokumenty, by dostać zasiłek opiekuńczy

Żeby dostać zasiłek opiekuńczy trzeba przygotować:

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A,
 • dokument, który potwierdzi konieczność opieki nad dzieckiem:
 • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na formularzu ZAS-36 lub samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, dlaczego zostajesz w domu z dzieckiem
 • decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka – jeśli istnieje podejrzenie, że twoje dziecko może być nosicielem choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku osobie, która na stałe opiekuje się dzieckiem (małżonkowi lub rodzicowi dziecka) – jeśli taka osoba jest chora, leczy się w szpitalu lub w innej placówce albo z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem,
 • dokument, który potwierdza, że niania lub dzienny opiekun są chorzy, na przykład kserokopia wydruku e-ZLA, który niania dostała od lekarza, albo kserokopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna (napisz, że kopia jest zgodna z oryginałem) oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na formularzu ZAS-36 lub samodzielnie napisane oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że taka osoba choruje i nie może opiekować się twoim dzieckiem – jeśli niania lub dzienny opiekun jest na zwolnieniu lekarskim,
 • dokument, który potwierdza niepełnosprawność dziecka, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z poniższymi wskazaniami:
 • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w jego leczeniu, rehabilitacji i edukacji,
 • zaświadczenie płatnika składek – jeśli wiesz, że to ZUS wypłaci ci zasiłek:
 • Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem, Z-3b – jeśli masz pozarolniczą działalność, współpracujesz z osobą, która ma pozarolniczą działalność, jesteś osobą duchowną, Z-3a – w pozostałych przypadkach,
 • dokument tożsamości – na przykład dowód osobisty albo paszport – jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Zasiłek opiekuńczy. Czy można złożyć wniosek z opóźnieniem?

Możesz złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek. Jeśli z jakichś powodów nie możesz złożyć wniosku w tym terminie (na przykład ze względu na chorobę) – możesz złożyć wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy. Gdzie składa się dokumenty?

 • U płatnika składek – na przykład pracodawcy – jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 osób,
 • U płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek – jeśli płatnik zatrudnia do 20 osób,
 • W jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek – jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Dokumenty możesz wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek o zasiłek możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zaświadczenie Z-3, Z-3a i Z-3b płatnik składek może także złożyć przez PUE ZUS.

Jak długo czeka się na zasiłek opiekuńczy i ile on wynosi?

Zasiłek dostaje się do 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wysokość zasiłku wylicza ZUS albo płatnik składek.

Z kolei podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy (od tej kwoty trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w części, którą się opłaca). Jeśli nie jest się pracownikiem to podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy (od tej kwoty trzeba odjąć jeszcze 13,71 proc.). Z kolei jeśli ma się ubezpieczenie chorobowe krócej niż 12 miesięcy, wtedy podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na podstawie pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. A jeśli prowadzi się działalność gospodarczą pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą albo jest osobą duchowną, sprawę regulują inne szczególne zasady.

Czytaj też:
Jesteś na kwarantannie? ZUS sam pozyska informacje i wypłaci świadczenia

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także