Czy podczas kwarantanny pracodawca może nakazać pracę zdalną?

Czy podczas kwarantanny pracodawca może nakazać pracę zdalną?

Kobieta pracuje zdalnie
Kobieta pracuje zdalnie Źródło:Pexels / Burst
Niemal pół miliona Polaków wraz z rodzinami jest w tej chwili na obowiązkowej kwarantannie. Czy podczas kwarantanny pracodawca może im nakazać pracę zdalną?

Jak obszernie pisze „Rzeczpospolita”, ustawa dotycząca tarczy 5.0 czeka tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikację w Dzienniku Ustaw. Jedną z jej regulacji jest kwestia pracy zdalnej. W tym pracy zdalnej podczas odbywania kwarantanny. Pojawia się więc pytanie, czy pracę zdalną będzie można nakazać, jeśli pracownik będzie zdrowy, ale w domowym odosobnieniu?

Praca zdalna podczas kwarantanny. Obopólna zgoda?

Periodyk cytuje Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan: – W związku z ponowną intensyfikacją pracy zdalnej znacząco rośnie liczba nieobecnych w pracy w związku z kwarantanną czy zwolnieniami lekarskimi i wielu pracodawców musi improwizować. W wielu firmach odkurzono już starsze laptopy i inny sprzęt komputerowy albo pracownicy wykorzystują w pracy zdalnej prywatny sprzęt.

Nowe przepisy zmieniają te stare. Dotychczasowe mówiły, że wykonywanie pracy zdalnej podczas kwarantanny nie jest zabronione. Te wchodzące w życie stanowią, że konieczna jest zgoda pracodawcy albo pracownika. Ale są bardzo daleko od bycia precyzyjnymi.

Jak mówi „Rzeczpospolitej” Gabriela Kozerska-Pietranek z kancelarii Dentons. – Choć dotychczas wykonywanie pracy zdalnej przez osobę objętą kwarantanną nie było zabronione, nowo uchwalone zmiany do ustawy o COVID-19 nie pozostawiają już żadnych wątpliwości. Świadczenie pracy w formie zdalnej w trakcie kwarantanny możliwe jest za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego. Uchwalona przez Sejm regulacja przesądza o prawidłowości dotychczasowej wykładni, ale nadal nie rozstrzyga, czy pracodawca ma prawo jednostronnie polecić pracownikowi lub osobie zatrudnionej wykonywanie pracy zdalnej w trakcie obowiązkowej kwarantanny. Literalna interpretacja tego przepisu prowadzi do wniosku, że możliwe jest jedynie wspólne uzgodnienie takiego rozwiązania. W razie odmowy pracownika posiadającego udokumentowaną decyzję o skierowaniu na kwarantannę uznanie takiego zachowania za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych nadal może okazać się ryzykowne dla pracodawcy.

Kwarantanna i praca. Pieniądze nie są w tym bez znaczenia

Eksperci wskazują, że mogą rodzić się konflikty między pracodawcą, a pracownikiem. Skoro zgoda tego drugiego jest obligatoryjna, to może również nie zostać udzielona. A co z pracodawcą, który potrzebuje wszystkich zdrowych, choćby pracujących z domu? Wg „Rz” pracownicy będą pracować, by nie pobierać zasiłku 80 proc. pensji, ale dostawać pełne pobory. Ale mogą być wyjątki. Tak samo w drugą stronę. Część pracodawców nie będzie zgadzać się na pracę zdalną, żeby zaoszczędzić na pensji.

Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan mówi: – Odmowa pracy zdalnej pracownika skierowanego na kwarantannę nie musi być uzasadniona, a pracodawca nie będzie miał możliwości polecenia tej pracy. Ustawa stanowi o wykonywaniu pracy zdalnej w trakcie kwarantanny także „za zgodą pracodawcy".

Komentarz dla dziennika napisała także Agnieszka Fedor, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak: „Nie jest jasne, dlaczego przepisy wprowadziły możliwość narzucenia przez pracodawcę pracy zdalnej wszystkim pracownikom, natomiast w odniesieniu do pracowników na kwarantannie przewidziano dodatkowo wyrażenie przez pracodawcę zgody na taką pracę. Z jednej strony wprowadzenie wymogu zgody pracodawcy na pracę zdalną w czasie kwarantanny daje mu większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami i czasem pracy i pozwala na uniknięcie sytuacji, w której pracownik mógłby samowolnie świadczyć pracę w czasie kwarantanny, a następnie żądać pełnego wynagrodzenia od pracodawcy. Z drugiej strony można się zastanawiać, czy wymóg zgody pracodawcy nie oznacza, że praca w czasie kwarantanny musi być inicjatywą pracownika. Prowadziłoby to jednak do absurdalnego wniosku, że pracownik, który musi pozostawać w izolacji, może wybrać, czy chce pracować czy nie, natomiast wszyscy inni muszą podporządkować się poleceniom pracodawcy”.

Czytaj też:
Zasiłek opiekuńczy prawdopodobnie w piątek. Kto i jak może złożyć wniosek?