Polskie innowacje z norweskim wsparciem

Polskie innowacje z norweskim wsparciem

Morska farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / Bob Brewer
Polska potrzebuje innowacji. Dzięki Funduszom Norweskim już niedługo w naszym kraju pojawi się wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii przyjaznych środowisku, działalności związanej z wodami śródlądowymi i morskimi, a także usług poprawiających jakość życia.

104 firmy i dofinansowanie wynoszące 73 miliony euro. Tak w wielkim skrócie można by przedstawić program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” realizowany z Funduszy Norweskich. Duże liczby to jednak tylko początek. Za nimi kryją się bowiem innowacje, które już w niedalekiej przyszłości mogą znacząco zmienić życie w wielu miejscach naszego kraju. Co nas czeka dzięki norweskiemu wsparciu?

Rozwój technologii przyjaznych środowisku, innowacje w działaniach związanych z wodami śródlądowymi i morskimi, a także usługi i produkty, które poprawią jakość życia (w szczególności osób starszych). Poza nowymi technologiami i usługami jest jeszcze coś - zacieśnienie współpracy polsko-norweskiej. To zacieśnienie ma zresztą konkretny wymiar. Aż 27 projektów spośród tych, które uzyskały wsparcie w ramach Funduszy Norweskich to projekty partnerskie, realizowane we współpracy pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi. Mówi Krzysztof Gajko, współzałożyciel firmy 3Bird, jednego z beneficjentów programu: - W przypadku naszej firmy Fundusze Norweskie były rozwiązaniem bardzo dobrze wpisującym się w prowadzoną przez nas działalność. W czasie opracowywania założeń projektowych poszukiwaliśmy firmy specjalizującej się w stabilizowaniu urządzeń na statkach. W ten sposób znaleźliśmy norweską firmę Stable AS. Dzięki wsparciu z programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” wierzymy, że współpraca z naszym partnerem będzie kontynuowana również po zakończeniu projektu.

Drogi do innowacyjności

Poza współpracą pomiędzy różnymi firmami na pojawianie się na rynku nowych rozwiązań wpływa wiele innych czynników. Cześć innowacji nie ujrzałaby światła dziennego bez zewnętrznego wsparcia (tu wsparcia z Funduszy Norweskich). Na początku każdej innowacji jest jednak przełomowy pomysł. To właśnie dzięki pomysłowości polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i ich udziale w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” technologie i usługi stworzone przez te firmy będą mogły w przyszłości znaleźć się na rynku.

Pierwszych pięć umów z beneficjentami programu podpisano 8 czerwca br. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest operatorem programu, do spółek trafi prawie 17,5 mln zł w formie częściowej refundacji poniesionych kosztów. Kolejne umowy zawierane będą w najbliższym czasie. Środki pochodzące z dofinansowania pozwolą polskim przedsiębiorstwom stawać się bardziej konkurencyjnymi przy jednoczesnym niwelowaniu obciążeń dla środowiska naturalnego oraz tworzyć produkty i usługi które dzięki nowoczesnym technologiom będą wspierać codzienne życie najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa.

Zielone technologie

Jak zatem zmieni się Polska dzięki norweskiemu wsparciu? Po pierwsze będzie bardziej ekologiczna. Natura od dawna była inspiracją przy powstaniu niejednego wynalazku. Rzeczywistość pokazuje jednak, że nie tylko naśladowanie natury, ale także działanie w zgodzie z nią może przynosić dobre rezultaty. W przypadku Funduszy Norweskich największą pulę dofinansowania, prawie 50 mln euro, przyznano w zakresie technologii przyjaznych środowisku. I nie ma co się dziwić. Zmiany klimatyczne to temat, który jest obecny w dzisiejszej rzeczywistości.

Jak pokazują wyniki programu, w tej kwestii dużo do powiedzenia mają także polscy przedsiębiorcy. Nowoczesne technologie w sortowaniu odpadów (Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o), panele ogrodzeniowe z surowców wtórych (P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ), przyjazne środowisku wózki sklepowe (Rabugino Sp. z o.o) czy innowacyjnej usługi w zakresie naprawy sprzętu telekomunikacyjnego (Comptest Sp. z o.) to tylko niektóre z wybranych do dofinansowania projektów.

Wśród nagrodzonych podmiotów znalazła się także firma usługowo-handlowa HOLDMAR działająca w sektorze odbioru i recyklingu pojazdów. Jej działalność pokazuje, że samochody mogą być czymś cennym nawet po zaprzestaniu korzystania z nich na drogach. W ramach Funduszy Norweskich HOLDMAR pracuje nad wdrożeniem innowacyjnego na skalę światową procesu redukcji odpadu powstającego podczas przetwarzania złomu zawierającego mieszaniny metali. Opracowanie technologii do uzyskiwania metali miedzi, aluminium oraz stali nierdzewnej) ze złomu silników elektrycznych oraz alternatorów będzie zyskiem nie tylko dla HOLDMAR, ale także dla środowiska.

Wodne innowacje

Fundusze Norweskie to nie tylko zielone technologie, ale także zmiany na polskich wodach. Dzięki dofinansowaniom możemy spodziewać się innowacyjnych usług zarówno dla miłośników turystyki wodnej jak wszystkich dbających o przyrodę. Jednym z beneficjentów konkursu jest firma Let's Go, która zamierza wprowadzić do swojej oferty m.in. autonomiczne domy czy mieszkalne barki (ang. houseboats).

Fundusze norweskie to także innowacyjne rozwiązania w zakresie minimalizowania negatywnych oddziaływań wpływu technologii służących pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii na przyrodę. Takie rozwiązanie przygotowała firma 3Bird. - Morskie farmy wiatrowe mogą stanowić zagrożenie dla ptaków, między innymi z uwagi na ich śmiertelne kolizje z turbinami wiatrowymi. Wprowadzenie innowacyjnej technologii oraz innowacyjnej usługi badań ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego umożliwi prowadzenie badań przelotów migracyjnych z pokładów statków badawczych w wysokich stanach morza oraz zwiększy ich precyzję w zakresie wysokości kolizyjnych. Wzrost dokładności w badaniach wzorców przelotów migracyjnych oraz szacowaniu liczebności ptaków przelatujących przez morskie farmy wiatrowe jest jednym z głównych czynników podnoszących jakość tworzonych modeli ryzyka śmiertelności ptaków, pozwalających na projektowanie optymalnych środków minimalizujących negatywny wpływ morskich farm wiatrowych na ptaki migrujące, zarówno pod kątem środowiskowym, jak i ekonomicznym - mówi Krzysztof Gajko.

Życie lepszej jakości

Innowacyjnych rozwiązań możemy spodziewać się także w życiu codziennym. W programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w sposób szczególny wzięto pod uwagę seniorów, a także osoby z niepełnosprawnościami czy osoby opiekujące się małymi dziećmi. Łącznie na projekty związane z technologiami związanymi z poprawą jakości życia przeznaczono prawie 14 milionów euro. W ich ramach powstanie min. Sopocki Park Zdrowia (Fundacja „Sport na Zdrowie”), nowoczesne centrum fizjoterapii dla osób cierpiących na choroby neurologiczne (Fizjomed Sp. z o.o) czy Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne (Fundacja Warmii i Mazur), które w swojej działalności będzie wykorzystywać min. wirtualną rzeczywistość.

Jak widać w Polsce nie brakuje innowacyjnych pomysłów. Dzięki Funduszom Norweskim mogą one zostać wcielone w życie. Pierwsze umowy na dofinansowanie projektów zostały już podpisane, dzięki czemu nasza rzeczywistość już niedługo może zacząć zmieniać się na lepsze.

Tomasz Michalik

Fundusze Norweskie

 0

Czytaj także