Ceny gazu w Sejmie. Posłowie przyjęli projekt firmowany przez Sasina

Ceny gazu w Sejmie. Posłowie przyjęli projekt firmowany przez Sasina

Głosowanie w Sejmie
Głosowanie w Sejmie Źródło:Sejm
Sejm uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. Zakłada ona m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół i kościołów.

Ceny gazu dramatycznie rosną

W tych lokalach mieszkaniowych, które są zarządzane przez spółdzielnie czy wspólnoty od 1 stycznia 2022 roku ceny gazu wzrosły nawet o kilkaset procent. Powód? Zgodnie z obowiązującą ustawą odbiorcą indywidualnym jest tylko ten, kto ma bezpośrednią umowę z gazownią i licznik w mieszkaniu. Jeśli za rozliczanie gazu odpowiadają spółdzielnie czy wspólnoty, wówczas dostawca gazu traktuje taki podmiot jako firmę i nie korzysta z tańszych taryf.

Zgodnie z przyjętą przez ustawą, którą zapowiadał Jacek Sasin, uruchomione zostaną dodatkowe instrumenty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierające gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.

Ceny gazu w Sejmie. Jak głosowali posłowie?

Za przyjęciem projektu opowiedziało się 440 posłów: 29 z klubu , 124 z KO, 43 z Lewicy, 23 z Koalicji Polskiej, 8 z Konfederacji, 8 z Polski 2050, 4 z Porozumienia, 3 z , 3 z PPS, 2 z Polskich Spraw oraz posłowie niezależni: Łukasz Mejza, Ryszard Galla i Zbigniew Ajchler. Żaden z polityków nie zagłosował przeciw, natomiast z Konfederacji jako jedyny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału 19 parlamentarzystów.

Ustawa o cenach gazu - najważniejsze założenia

Celem ustawy jest objęcie gazową ochroną taryfową m.in. szpitali, szkół, żłobków, przedszkoli czy domów dziecka. Zgodnie z regulacją, instytucje te mają płacić za gaz według takich samych stawek jak odbiorcy indywidualni. Ochrona ta ma funkcjonować do końca 2023 r. Jednocześnie, w 2022 r. zamrożone mają zostać ceny gazu dla klientów taryfowanych, a dla sprzedawców gazu wprowadzony zostanie mechanizm rekompensat. Łączny koszt rekompensat szacowany jest na 10 mld zł.

Ponadto ochronę taryfową – zgodnie z regulacją – otrzymają prócz odbiorców indywidualnych także wszyscy mieszkańcy spółdzielni oraz wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie taką ochroną.

Zaproponowane rozwiązania wykluczają możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych paliwa gazowego w 2022 r. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż milion zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorstwa.

Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, rząd przygotował system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł. Ma to przełożyć się na niższe rachunki dla odbiorców na równowartość tej kwoty. Skarb Państwa ma objąć gwarancją zobowiązania sprzedawcy z urzędu paliw gazowych z tytułu obligacji lub kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym lub zagranicznym do 1 stycznia 2026 r.

Czytaj też:
Opozycja zakłócała wystąpienie Morawieckiego w Sejmie. „Miska ryżu, miska ryżu!”