Ustawa budżetowa na 2022 rok. Bez dodatkowych środków dla nauczycieli, policji i NFZ

Ustawa budżetowa na 2022 rok. Bez dodatkowych środków dla nauczycieli, policji i NFZ

PiS w Sejmie
PiS w Sejmie Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. Posłowie byli przeciwni m.in. podwyższeniu prognozy wskaźnika średniorocznej inflacji do 7,6 proc., zwiększeniu budżetu NFZ oraz przekazaniu dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli.

Podczas posiedzenia 27 stycznia Sejm zajął się przegłosowanymi przez Senat poprawkami do ustawy budżetowej na 2022 rok. W głosowaniu odrzucono wszystkie propozycje senatorów.

Odrzucone poprawki Senatu do ustawy budżetowej

Posłowie byli przeciwni m.in. poprawce, zakładającej zwiększenie wydatków budżetu na 2022 roku na ochronę zdrowia o 20 mld zł i przekazanie ich na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia (m.in. na finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego),

Sejm opowiedział się również przeciw zwiększeniu o 10 mld zł zapisanych w budżecie na 2022 r. środków na transformację energetyczną (na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych).

W głosowaniu odrzucono także poprawki dotyczące przesunięć w budżecie i zwiększenia wynagrodzeń dla różnych grup zawodowych, w tym poprawkę zakładającą przekazanie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Uznania posłów nie zyskały także pomysły przekazania dodatkowych 300 mln zł na podwyżki dla funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej oraz 390 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach.

był przeciwny poprawce zwiększającej o 100 mln zł wydatki na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększającej o 100 mln zł wydatki na leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Ustawa budżetowa na 2022 rok - najważniejsze założenia

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Ponadto ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

  • zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB
  • środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
  • 2,2 proc. PKB na obronność
  • zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  • zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa

Ustawa budżetowa na 2022 rok - wskaźniki gospodarcze:

Ustawa budżetowa na 2022 rok zakłada, że wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 proc., Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8 proc. PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Czytaj też:
Ustawa ws. weryfikacji covidowej. Wiceszef sejmowej komisji zdrowia o szczegółach nowego projektu

Źródło: Sejm
 11

Czytaj także