Obywatele ze Wschodu mogą pracować bez pozwolenia

Obywatele ze Wschodu mogą pracować bez pozwolenia

Dodano:   /  Zmieniono: 
W czwartek zostało ogłoszone rozporządzenie, pozwalające obywatelom Białorusi, Ukrainy i Rosji na podjęcie pracy we wszystkich sektorach gospodarki na okres do 3 miesięcy w ciągu pół roku bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę - poinformowała minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata. Jak sprecyzowała, rozporządzenie wejdzie w życie za dwa tygodnie, obowiązują natomiast dwa rozporządzenia porządkowe w tej sprawie.

Jak podkreśliła Kalata, warunkiem jest otrzymanie od polskiego pracodawcy oświadczenia o zamiarze zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy.

Kalata przypomniała, że jest to rozszerzenie rozporządzenia wydanego w ubiegłym roku, które dotyczyło tylko sektora rolniczego.

Minister pracy zaznaczyła, że rozporządzenie to ułatwi podejmowanie legalnej pracy przez cudzoziemców, ponieważ nie będą oni musieli uzyskiwać zezwolenia na pracę, które kosztuje ok. 1 tys. zł i dla niektórych osób stanowiło barierę.

Minister wyraziła nadzieję, że to rozporządzenie będzie wsparciem m.in. dla firm budowlanych, zwłaszcza w kontekście przygotowań Polski do Euro 2012.

Dodała, że resort rozważa przygotowanie kampanii medialnej np. na Ukrainie, aby zachęcić do podejmowania pracy w Polsce.

Przypomniała, że w związku z zapotrzebowaniem na pracowników m.in. w branży budowlanej ministerstwo uruchomiło także dwa programy, których celem jest aktywizacja osób bezrobotnych w Polsce.

pap, ss, ab

 0

Czytaj także