W Davos o Ukrainie i bezpieczeństwie energetycznym

W Davos o Ukrainie i bezpieczeństwie energetycznym

Uczestnicy debaty „Rebuilding Ukraine. Mapping out the needs of Ukrainian business sector” w Davos. Od lewej: Marek Tejchman („Dziennik gazeta Prawna”, prowadzący), Leszek Skiba, Alain Pilloux, Ołeksandr Krawczenko, Marek Dietl, Alexander Rodnyansky.
Uczestnicy debaty „Rebuilding Ukraine. Mapping out the needs of Ukrainian business sector” w Davos. Od lewej: Marek Tejchman („Dziennik gazeta Prawna”, prowadzący), Leszek Skiba, Alain Pilloux, Ołeksandr Krawczenko, Marek Dietl, Alexander Rodnyansky. Źródło: Materiały prasowe / Bank Pekao
W trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos już po raz czwarty Bank Pekao S.A. był współgospodarzem pawilonu konferencyjnego Dom Polski. Projekt ma na celu zaprezentować światowym liderom kluczową pozycję Polski w regionie. W tym roku podczas odbywających się tam debat i prelekcji dużo miejsca poświęcono sytuacji geopolitycznej i związanym z nią wyzwaniom dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Bank Pekao był w Domu Polskim organizatorem debaty na jeden z najbardziej żywiołowo dyskutowanych w Davos tematów, czyli Ukrainy. Przedstawiciele banku brali też udział w innych dyskusjach na temat energetyki czy inwestycji.

Dom Polski w Davos to miejsce spotkań, konferencji i prelekcji uczestników forum oraz debat o aktualnych zagadnieniach istotnych dla państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To także platforma do dyskusji o bieżących problemach globalnej gospodarki, a przy okazji forma promocji Polski na arenie międzynarodowej. Projekt służy bowiem również prezentacji kluczowego znaczenia i pozycji naszego kraju w regionie.

W tym roku filarami agendy były takie obszary, jak postęp technologiczny, zrównoważony rozwój i niezależność energetyczna oraz bezpieczeństwo regionu. Hasłem przewodnim Domu było z kolei „POLAND bridge to freedom” (Polska most do wolności). Idea ta miała podkreślać skalę pomocy humanitarnej Polski dla ukraińskich uchodźców oraz geostrategiczną pozycję kraju, który łączy wschodnie i zachodnie gospodarki, a także otwiera drzwi do biznesowego potencjału regionu.

Zagadnienia związane z agresją Rosji na Ukrainę omawiano w trakcie zainicjowanej przez Bank Pekao debaty „Rebuilding Ukraine. Mapping out the needs of Ukrainian business sector”. W dyskusji wzięli udział Leszek Skiba – prezes Banku Pekao, Alain Pilloux – wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Ołeksandr Krawczenko – partner zarządzający w ukraińskim oddziale McKinsey, Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Alexander Rodnyansky, doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy. Debatę obserwowali przedstawiciele ukraińskich instytucji, firm i think tanków, w tym mer Lwowa Andrij Sadowy.

Odbudowa Ukrainy

Uczestnicy debaty rozmawiali o wyzwaniach związanych z odbudową państwa ze zniszczeń wojennych oraz o mapie potrzeb ukraińskiego sektora biznesowego. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono sprawom pomocy finansowej dla Ukrainy zarówno w trakcie działań wojennych, jak i po ich zakończeniu. Podkreślano znaczenie odpowiedniego planowania odbudowy, tak by cały proces mógł być rozpoczęty szybko, a następnie sprawnie realizowany.

Paneliści zgodnie ocenili, że odbudowa kraju ze zniszczeń będzie wyzwaniem wymagającym znacznych nakładów i wcześniejszego strategicznego planowania. Zdaniem prezesa Banku Pekao Leszka Skiby kluczowy w tym procesie jest stabilny, nowoczesny i wolny od korupcji sektor bankowy w Ukrainie.

Po wygranej wojnie Ukraina musi mieć mocny sektor bankowy, który będzie fachowo alokować i inwestować pieniądze, wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy – komentował prezes Banku Pekao S.A.

Przedstawiciele Pekao uczestniczyli również w innych dyskusjach panelowych, w których rozmówcy najwięcej uwagi poświęcili kwestii bezpieczeństwa energetycznego Europy, również Polski, po napaści Rosji na Ukrainę. W ich trakcie podkreślali gotowość banku do finansowania inwestycji w projekty związane z energetyką odnawialną, w tym magazyny energii, biogazownie i farmy fotowoltaiczne, jak również wielkich inwestycji w morskie farmy wiatrowe i energetykę jądrową.

Leszek Skiba wskazywał na znaczne możliwości współpracy między Polską a Ukrainą i jednocześnie potrzebę zmian w polskiej gospodarce, także w obliczu zmian na Ukrainie. – Polska powinna awansować w łańcuchach dostaw, zwiększyć marże i innowacyjność gospodarki. Konkurencja ze strony odbudowującej się Ukrainy będzie nas do tego dodatkowo motywować – mówił.

Dom Polski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos został w tym roku otwarty po raz czwarty (po raz pierwszy miało to miejsce w 2019 r. z inicjatywy Banku Pekao i PZU). Tegoroczny projekt zorganizowano pod auspicjami prezydenta RP Andrzeja Dudy, a w odbywających się tam wydarzeniach wzięli udział premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Spotkania w Davos to dla nas szansa na zaprezentowanie sukcesów polskich firm i całej gospodarki, a inicjatywa Domu Polskiego to sprawdzony już sposób na promocję naszego kraju jako miejsca przyjaznego inwestycjom i oferującego szerokie spektrum możliwości – ocenił prezes Banku Pekao.

Współgospodarzami Domu Polskiego, oprócz Banku Pekao, były Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PGE oraz PZU.

 0

Czytaj także