Elektrownia jądrowa. ZE PAK i PGE składają wniosek do UOKiK

Elektrownia jądrowa. ZE PAK i PGE składają wniosek do UOKiK

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa Źródło:Fotolia / fot. wlad074
PGE i ZE PAK złożyły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na koncentrację, polegającą na powołaniu spółki, która będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim

Spółka celowa, którą wspólnie chcą stworzyć PGE i ZE PAK, ma reprezentować polskie interesy w negocjacjach z koreańskim koncernem KHNP przy pracach nad budową elektrowni jądrowej w Pątnowie. „Zgodnie z naszymi zapowiedziami, dzień po podpisaniu wstępnego porozumienia w sprawie utworzenia spółki celowej złożyliśmy do prezesa UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację. To kolejny krok do formalnego utworzenia spółki PGE i ZE PAK, która będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Elektrownia jądrowa w Pątnowie

7 marca PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały wstępne porozumienie dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. PGE i ZE PAK będą posiadać po 50 proc. akcji w nowo powstającej spółce, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Natomiast jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Polska elektrownia atomowa

Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy, jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Czytaj też:
Elektrownię atomową zbudujemy bez przetargu?
Czytaj też:
"Elektrownia atomowa? Referendum jest niepotrzebne"