Powrót emerytur pomostowych. Senatorowie zdecydowali w nocnym głosowaniu

Powrót emerytur pomostowych. Senatorowie zdecydowali w nocnym głosowaniu

Senatorowie podczas głosowania
Senatorowie podczas głosowania Źródło: Senat RP
W czwartek w nocy Senat przegłosował nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Ustawa wróci teraz do Sejmu, bo senatorowie zgłosili do niej szereg poprawek. Nowe przepisy przywracają emerytury pomostowe, które były wcześniej wygaszane.

Głosowanie nad nowelizacją ustawy przeprowadzono w czwartek w nocy. Senatorowie zagłosowali za przyjęciem ustawy, ale z poprawkami. Dlatego wróci ona teraz do Sejmu, gdzie posłowie zdecydują o ich przyjęciu lub odrzuceniu.

Emerytury pomostowe. Senat chce poprawek

W toku prac nad ustawą senatorowie opozycji złożyli poprawkę, mającą na celu zabezpieczenie interesu osób, które przeszły na emeryturę pomostową. „W ciągu 5 lat pobierania emerytury pomostowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wzruszyć swoją decyzję, jeśli powziął informację, jeśli pracownik dostarczył nieprawdziwe dane. I te kompetencje ZUS-owi zostawiamy. Natomiast, jeśli chce wzruszyć swoją wcześniejszą decyzję w sytuacji, kiedy to ZUS pomylił się przy podejmowaniu tej decyzji, to ona wzruszona być nie może. Taką składam poprawkę” – wyjaśniła Magdalena Kochan z KO.

Z kolei senatorowie PiS złożyli poprawkę, która wprowadza do ustawy przepis przejściowy pozwalający objąć nowymi regulacjami także postępowania, które zostały wszczęte i nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji.

Czym są emerytury pomostowe?

Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy. Prace uznawane za prace w szczególnych warunkach są to np. prace:

  • pod ziemią,
  • na wodzie i pod wodą,
  • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
  • bardzo ciężkie prace fizyczne,
  • w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
  • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem, np. prace rybaków morskich, prace garbarskie, prace wykonywane w kanałach ściekowych.

Powrót emerytur pomostowych

W nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych zapisano m.in. uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi.

„Emerytury pomostowe z punktu widzenia pracownika są świadczeniami bardzo korzystnymi, umożliwiają przy spełnieniu koniecznych warunków, zakończenie pracy zawodowej znacznie wcześniej niż w przypadku przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym” – czytamy w komentarzu ZUS.

Czytaj też:
Emerytura o 5 lat wcześniej? Taką możliwość zyska wkrótce większa grupa
Czytaj też:
Dramatyczna prognoza dla emerytów? ZUS podał najnowsze dane