Ostatnie decyzja RPP przed wyborami. Wiemy, co ze stopami procentowymi

Ostatnie decyzja RPP przed wyborami. Wiemy, co ze stopami procentowymi

Adam Glapiński – Prezes NBP
Adam Glapiński – Prezes NBP Źródło:NBP
Zakończyło się dwudniowe posiedzenie RPP. Rada postanowiła po raz drugi z rzędu obniżyć stopy procentowe. Tym razem obniżka jest niewielka, o 25 pkt bazowych.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ws. wysokości stóp procentowych w Polsce. Po posiedzeniu Narodowy Bank Polski wydał następujący komunikat: „Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc”. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75 proc. w skali roku.

RPP we wrześniu zaskoczyła rynek

Przypomnijmy, że miesiącem doszło do pierwszej od maja 2020 roku obniżki stóp procentowych. RPP zdecydowała się na cięcia o 75 punktów bazowych, co było ogromnym zaskoczeniem dla ekspertów, gdyż spodziewano się obniżki o 25 punktów bazowych.

W komunikacie wydanym po tamtej decyzji RPP wskazała, że „wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej". – W ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP – podano w komunikacie.

– Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – dodano.

Eksperci spodziewali się obniżki

Z ankiety przeprowadzonej przez „Parkiet" przed dzisiejszą decyzją, wynikało, że większość ekspertów spodziewała się obniżki stóp procentowych, różnice występowały co do jej zakresu. Na 21 opinii ośrodków analitycznych biorących udział w ankiecie, jedynie trzy wskazywały na pozostawienie stóp procentowych na tym samym poziomie, jedenaście prognozowało obniżkę o 25 punktów bazowych, zaś sześć o 50 punktów bazowych. Tylko jeden ośrodek przewidywał obniżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych.

Czytaj też:
Stopy procentowe w Polsce rozgrzewają rynek. Dominuje duża niepewność
Czytaj też:
Lokaty w październiku. 7 proc. w InBanku, a co oferuje konkurencja?

Źródło: NBP, Wprost.pl