GUS: Blisko 70 proc. cudzoziemców pracujących w Polsce, to Ukraińcy

GUS: Blisko 70 proc. cudzoziemców pracujących w Polsce, to Ukraińcy

Kasa
Kasa Źródło: Shutterstock
W Polsce pracuje niemal milion cudzoziemców. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, aż 70 proc. z nich, to obywatele Ukrainy.

Wiemy, ilu cudzoziemców pracuje w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, które mogą zaskakiwać w kwestii proporcji.

Ukraińcy pracujący w Polsce

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce wynosiła 999 tys., w tym 691,6 tys. to Ukraińcy, według stanu na 31 sierpnia 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny w pracy eksperymentalnej.

„Na koniec sierpnia 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 999 tys. W tej liczbie 393,5 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne. […] Udział cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,3 pkt proc”. – czytamy w komunikacie.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Przeważają mężczyźni

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się z 64,7 proc. w końcu stycznia 2022 r. do 59,3 proc. w końcu sierpnia 2023 r., podano także.

„Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec sierpnia 2023 r. było 691,6 tys. osób. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 4,1 pkt proc”. – czytamy dalej.

Przedstawione wyniki są częścią pracy eksperymentalnej mającej na celu określenie na podstawie źródeł administracyjnych liczby cudzoziemców wykonujących pracę. Zgodnie z obowiązującą w statystyce publicznej definicją do pracujących w gospodarce narodowej nie są zaliczane osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Natomiast prezentowane w pracy eksperymentalnej dane dotyczą "osób wykonujących pracę", czyli pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania w rejestrach administracyjnych. Osoby sklasyfikowane jako pracujące, które jednocześnie wykonują umowy cywilnoprawne, są liczone tylko raz i zaliczane do grupy pracujących. Analizowana zbiorowość nie obejmuje właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), a także osób wykonujących umowy o dzieło i pomocników rolnika, wyjaśnił Urząd.

Czytaj też:
PKB za 2023 r. nieznacznie w górę. Są dane GUS
Czytaj też:
Inflacja w grudniu. GUS podał ostateczny odczyt

Źródło: WPROST.pl / GUS / ISBNews