Bezpieczna okolica – co zależy od samorządu, a co od państwa
Artykuł sponsorowany

Bezpieczna okolica – co zależy od samorządu, a co od państwa

Europejski Kongres Samorządów
Europejski Kongres Samorządów Źródło:ISW
W dniach 4 – 5 marca 2024 w Mikołajkach odbędzie się 9 edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, który będzie miejscem spotkania ponad 2000 uczestników z ponad 30 krajów. Tytuł jednego z paneli dyskusyjnych Kongresu brzmi „Bezpieczna okolica – co zależy od samorządu, a co od państwa”.

Moderatorem panelu będzie Anna Banasik, Redaktor Naczelna, Serwis Samorządowy PAP, Polska

Paneliści:

  • Maciej Wośko, Redaktor Naczelny, Gazeta Bankowa, Polska
  • Roman Smogorzewski, Prezydent, Urząd Miasta Legionowo, Polska
  • Paweł Rybicki, Prezes Zarządu, Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Polska
  • Janusz Chełchowski, Profesor, Akademia Policji w Szczytnie, Polska

W ramach tego panelu skupimy się na roli samorządów w tworzeniu bezpiecznych społeczności oraz podziale zadań pomiędzy państwem a samorządem. Omówimy, jakie działania i inicjatywy lokalnych władz mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak monitoring ulic przez kamery wideo, czy narzędzi do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjrzymy się również roli Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa i reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Naszą uwagę skierujemy na aspekty związane z zarządzaniem kryzysowym, edukacją społeczności, środowiskiem oraz współpracą międzysektorową. Chcemy znaleźć praktyczne rozwiązania, które pozwolą na budowanie bezpiecznych i przyjaznych okolic.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotkają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Program Europejskiego Kongresu Samorządów obejmuje blisko 200 wydarzeń: bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, zarządzania miastem, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w przedwyborczej rzeczywistości.

Europejski Kongres Samorządów, którego misją jest budowanie platformy dialogu na rzecz najlepszych rozwiązań dla polskiego samorządu serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Głównym Partnerem 9 EKS jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Home (warmia.mazury.pl)

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotkają się liderzy samorządów
Źródło: ISW