Wojciech Heydel nowym prezesem Orlenu

Wojciech Heydel nowym prezesem Orlenu

Dodano:   /  Zmieniono: 
 
Wojciech Heydel został we wtorek wybrany na stanowisko prezesa PKN Orlen. Zapowiedział, że jego strategia dla spółki będzie się opierać na zwiększeniu efektywności oraz przekształceniu firmy w "spójne międzynarodowe przedsiębiorstwo".

Heydel był dotychczas p.o. szefem PKN Orlen. Na stanowisku prezesa zastąpi zawieszonego przez radę pod koniec lutego Piotra Kownackiego - wtedy też decyzją rady nadzorczej Heydel, będący wiceprezesem ds. sprzedaży, przejął uprawnienia prezesa płockiego koncernu.

"Strategia opiera się na dwóch kluczowych elementach: zwiększeniu efektywności posiadanych aktywów oraz budowie międzynarodowego zespołu, który uczyni firmę najbardziej efektywną w regionie - powiedział Heydel na wtorkowej konferencji prasowej.

Dodał, że efektywność może być budowana "w wieloraki sposób", np. poprzez korzystniejsze zakupy ropy, skuteczniejszą sprzedaż produktów oraz zmniejszenie kosztów.

Pytany o pozostałych członków zarządu, Heydel podkreślił, że decyzji w tej kwestii dokonuje rada nadzorcza, jednak on sam będzie miał prawo "zasugerowania pewnych rzeczy". Dodał jednak, że obecnie "nie jest w stanie ujawnić żadnych nazwisk".

Jego zdaniem, byłoby dobrze, gdyby zarząd - łącznie z prezesem - liczył 7-8 osób, ponieważ taki zespół jest "najbardziej efektywny".

Heydel ma 48 lat. Jest magistrem inżynierem transportu, absolwentem Politechniki Śląskiej, a także absolwentem Executive Program Uniwersytetu Michigan (USA). W latach 1985-90 pracował w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. W latach 1990-2004 w British Petroleum Polska, którego był założycielem, o od 2003 prezesem. W PKN Orlen od 2004 roku.

Rada PKN Orlen dokonała wyboru Heydela w ramach ogłoszonego 21 marca konkursu na prezesa oraz od 4 do 7 członków zarządu spółki, którzy byliby odpowiedzialni za finanse, sprzedaż, produkcję rafineryjną, produkcję petrochemiczną, wydobycie i handel ropą oraz administrację i grupę kapitałową.

Wyboru nowych członków zarządu PKN Orlen można spodziewać się w maju.

Decyzję o ogłoszeniu konkursu na prezesa i członków zarządu PKN Orlen rada płockiego koncernu podjęła w związku z upływającą kadencją obecnego - kadencja ta upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki, podsumowującego rok 2007. Posiedzenie to zwołane zostało na 6 czerwca. Akcjonariusze płockiego koncernu rozpatrzą wtedy m.in. punkty dotyczące udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za 2007 r. oraz rozszerzenia składu rady.

Podejmując pod koniec lutego decyzję o zawieszeniu Kownackiego na stanowisku prezesa PKN Orlen, rada w wydanym wówczas komunikacie podkreśliła, iż powodem było "samodzielne, bez uzgodnienia z zarządem spółki, podejmowanie przez prezesa działań, prowadzących do istotnego pogorszenia wizerunku spółki, polegających na składaniu oświadczeń mających charakter polityczny, wciągających spółkę w bieżące spory polityczne, a także dyskredytujących w nieuzasadniony sposób radę nadzorczą".

Kilka dni wcześniej Kownacki mówił, że przed posiedzeniem rady nadzorczej Polkomtela, w którym PKN Orlen ma 19,61 proc. akcji, zadzwonił do niego minister Skarbu Państwa Aleksander Grad i miał mu powiedzieć, by głosował za odwołaniem prezesa tego operatora Adama Glapińskiego. Grad przyznał, że rozmawiał z Kownackim, ale zapewnił, iż nie wywierał żadnego nacisku. Dodał także, że jego wypowiedź traktuje jak wypowiedź polityka.

pap, ss