Rząd chce rozpocząć prywatyzację GPW w tym roku

Rząd chce rozpocząć prywatyzację GPW w tym roku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Skarbu Państwa chce przeprowadzić pierwszy etap prywatyzacji GPW w 2008 roku, jednak widzi pewne ryzyko niedotrzymania tego terminu, w związku z koniecznością uprzedniej nowelizacji ustaw o ofercie publicznej i o obrocie instrumentami finansowymi.

"Pewne ryzyka wiążą się z procesem legislacyjnym. Gdyby ten proces się przedłużył, wówczas dokonanie tej transakcji w 2008 roku byłoby zagrożone" - powiedział na konferencji wiceminister skarbu Michał Chyczewski.

Proces legislacyjny dotyczy prac nad nowelizacją ustaw o ofercie publicznej oraz o obrocie instrumentami finansowymi. Prace te rozpoczęły się 15 lipca w podkomisji finansów publicznych.

"Na chwilę obecną wydaje się, że ten proces może zakończyć się podpisaniem ustaw przez prezydenta pod koniec września" - ocenił Chyczewski.

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski poinformował, że prace nad prospektem GPW zakończą się wkrótce, jednak złożenie wniosku o jego zatwierdzenie musi poczekać do zakończenia procesu nowelizacji ustaw.

"Prospekt emisyjny będzie wkrótce gotowy. Formalne złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu może nastąpić dopiero po podpisaniu ustaw, zwłaszcza ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez prezydenta" - powiedział Sobolewski.

Chyczewski poinformował, że resort skarbu postara się wykorzystać czas od zakończenia prac nad prospektem do złożenia wniosku do KNF.

"Czas miedzy zakończeniem prac nad prospektem a formalnym jego złożeniem do KNF wykorzystamy. Wystąpimy do KNF w trybie opiniowania, z prośbą o udzielenie uwag. Liczymy na to, że w momencie, kiedy prospekt zostanie formalnie złożony, Komisja nie będzie potrzebować bardzo dużo czasu, aby go zatwierdzić" - ocenił wiceminister skarbu.

Według planów Ministerstwa Skarbu Państwa, pierwszy etap prywatyzacji GPW będzie polegał na sprzedaży łącznie 47,82 proc. akcji z puli 98,82 proc. posiadanych obecnie przez Skarb Państwa. Oznacza to, że po ofercie w rękach SP pozostanie 51 proc. akcji GPW. MSP zakładało wcześniej, że debiut mógłby nastąpić w pierwszej połowie października.

MSP nie podjęło jeszcze decyzji o sposobie prywatyzacji GPW w drugim etapie, który jest przewidziany na okres od jednego do trzech lat po zakończeniu pierwszego etapu. Zakładanych jest kilka sposobów prywatyzacji: kolejna oferta publiczna, dalsza sprzedaż inwestorom niebranżowym, sprzedaż inwestorowi branżowemu lub rozwiązania pośrednie.

pap, keb
 0

Czytaj także