UE: dobre prognozy dla polskiej gospodarki

UE: dobre prognozy dla polskiej gospodarki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Europejska przewiduje w tym roku 4,3-procentową stopę wzrostu gospodarczego w Polsce. To bardzo optymistyczna ocena.
Ekonomiści organu wykonawczego Unii Europejskiej byli zmuszeni do  wyraźnej korekty w dół swojej poprzedniej prognozy z października zeszłego roku, kiedy przewidywali, że polski produkt krajowy brutto (PKB) zwiększy się w 2001 roku o 5,0 proc.
Ale i tak wykazują oni więcej optymizmu niż wielu polskich ekonomistów, którzy ostatnio plasowali tegoroczny wskaźnik wzrostu w granicach 3,5-3,8 proc. w porównaniu z 4,2 proc. w 2000 r.
Brukselscy eksperci przewidują pewne ożywienie popytu wewnętrznego w drugiej połowie 2001 roku między innymi dzięki "stopniowemu rozluźnieniu polityki pieniężnej, które, jak się wydaje, zostało ostatnio zapoczątkowane przez Radę Polityki Pieniężnej NBP".
Innym czynnikiem sprzyjającym wzmożonej konsumpcji będą wypłaty rekompensat za inflację i odszkodowań dla robotników przymusowych z czasów II wojny światowej. Ponadto Komisja przewiduje dalsze niezłe wyniki w handlu zagranicznym dzięki utrzymywaniu się wzrostu w Unii Europejskiej i popytu na import w Rosji.
Średnia roczna inflacja w Polsce powinna obniżyć się w tym roku do  6,8 proc., a bezrobocie wzrosnąć do 16,5 proc. - przewiduje Komisja.
Prognoza dla Polski jest częścią regularnej prognozy Komisji Europejskiej dla 13 krajów kandydujących. Zaczęto ją publikować w  obecnej formie w październiku 2000 roku.
les, pap
 0

Czytaj także