Premier zapowiada działania ws. opcji walutowych

Premier zapowiada działania ws. opcji walutowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premier Donald Tusk zapowiedział, że za tydzień będzie gotowy harmonogram działań rządu w sprawie pomocy firmom, które podpisały z bankami umowy na opcje walutowe.
"Ustaliliśmy, że za tydzień przyjmiemy (...) harmonogram działania rządu na rzecz wyjaśnienia tej sytuacji opcyjnej i pomocy firmom" - powiedział premier po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Wyjaśnił, że chodzi o pomoc m.in. organizacyjną wtedy, gdy firmy (dotknięte skutkami opcji walutowych - PAP) będą dochodziły swoich praw.

"Ustaliliśmy z wicepremierem Pawlakiem, że nie podejmiemy żadnych działań, które przerzuciłyby na budżet, czyli na podatnika, skutków tych podpisanych przez firmy kontraktów" - powiedział premier.

Tusk poinformował, że to na wniosek wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na posiedzeniu rządu odbyła się dyskusja na temat rozwiązania problemu opcji walutowych.

Wcześniej rozmawiano o tym na poniedziałkowym Komitecie Stałym Rady Ministrów. Komitet nie zarekomendował jednak projektu ustawy w sprawie opcji walutowych pod obrady rządu.

"Każdy szczegół propozycji Waldemara Pawlaka dokładnie obejrzeliśmy. Wcześniej zainteresowane resorty zwróciły także uwagę na kilka do tej pory nie podkreślanych przez wicepremiera Pawlaka aspektów" - powiedział Tusk.

Biuro prasowe ministerstwa sprawiedliwości poinformowało, że projektowane przez resort gospodarki rozwiązania dotyczące opcji walutowych budzą wątpliwości pod względem m.in. zgodności z podstawowymi zasadami prawa cywilnego i gospodarczego. Proponowana regulacja budziła także wątpliwości co do zasady równego traktowania przez władze publiczne, "skoro ustawodawca widocznie preferuje jedną ze stron stosunku prawnego".

Z kolei, jak poinformowało biuro prasowe resortu gospodarki, na posiedzeniu rządu "na wniosek ministra Michała Boniego przyjęto konkluzje zobowiązujące Komisję Nadzoru Finansowego i odpowiednich ministrów do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków struktur opcyjnych".

Premier podkreślił, że między nim a wicepremierem Pawlakiem "nie ma tutaj żadnej różnicy zdań".

"Jest poszukiwanie, bo sytuacja jest niestandardowa, to jest pierwsza taka sytuacja w historii polskiej gospodarki i my szukamy właściwych instrumentów, to nie jest proste" - zaznaczył.

Tusk poinformował też, że rząd zdecydował, iż w spółkach z udziałem skarbu państwa będzie przeprowadzony audyt dotyczących opcji walutowych.

"Szczególnie w odniesieniu do spółek skarbu państwa i z udziałem skarbu państwa przeprowadzimy bardzo precyzyjny audyt, żebyśmy dokładnie wiedzieli, na czym polega ten problem, kto jest odpowiedzialny za podpisanie niecelowych kontraktów" - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że nie jest wykluczone, iż jednym z efektów przeprowadzenia tego audytu "będą także wnioski o charakterze prokuratorskim".

Jak dodał, część odpowiedzialności (za problemy firm wynikające z opcji walutowych - PAP) spada na "lekkomyślnych prezesów lub szefów finansowych tych firm, bo oni jednak te niekorzystne dla swoich przedsiębiorstw kontrakty podpisywali".

Kilkanaście miesięcy temu, kiedy złoty umacniał się, przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi bądź towary za waluty obce, w obawie przed stratami, zawierali z bankami umowy dotyczące tzw. opcji walutowych. Chcieli w ten sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym.

Nie zawsze jednak umowy z bankami służyły jedynie do zabezpieczenia kursowego. Część umów miała charakter spekulacyjny. Ostatecznie w wyniku tych umów wiele firm poniosło poważne straty.

ab, pap
 0

Czytaj także