Rząd chce zmniejszyć zarobki prezydenta i premiera

Rząd chce zmniejszyć zarobki prezydenta i premiera

Dodano:   /  Zmieniono: 
Donald Tusk (fot. A. Jagielak /Wprost) 
Wynagrodzenia osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie - m.in. prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu - w 2010 r zostaną obniżone do poziomu z grudnia 2008 r. - przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych, rozpatrywany przez Sejm. Takie rozwiązanie ma przynieść budżetowi ok. 7 milionów złotych oszczędności.
Zgodnie z projektem, na poziomie z grudnia 2008 r. będą wypłacane także wynagrodzenia wicepremierów, ministrów i wiceministrów, prezesów i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W 2010 r., tyle co w grudniu 2008 r., mają zarabiać także rzecznicy i zastępcy rzeczników: Praw Obywatelskich, Praw Dziecka, Ubezpieczonych oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przewodniczący i członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, szefowie i zastępcy szefa kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu i premiera. Dotyczy to również: szefa Służby Cywilnej, Głównego Inspektora Pracy i jego zastępcy oraz kierownika Krajowego Biura Wyborczego, zastępcy Prokuratora Generalnego, prezesa i wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk, kierowników i zastępców kierownika urzędów centralnych, wojewodów i wicewojewodów.

Sejm obniży mnożnik

Kwota bazowa wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie w 2009 r. i w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. wynosi 1835,35 zł - podał rząd w uzasadnieniu projektu. W grudniu 2008 r. kwota bazowa wynosiła 1766,46 zł i taka ma być stosowana przy określaniu wynagrodzeń tych urzędników - zakłada projekt. Wysokość odbieranego co miesiąc przez te osoby wynagrodzenia zależy od tego, jaki mnożnik kwoty bazowej związany jest z danym stanowiskiem. Projektowana ustawa wpłynęłaby też na zarobki posłów i senatorów, których pensje zależą od wysokości wynagrodzeń podsekretarzy stanu.

Urzędnicy też stracą

Rząd chce też zmienić zasady wynagradzania pracowników i urzędników służby cywilnej. Z ich wynagrodzeń zniknie dodatek specjalny, wynikający "ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań". Pozostanie wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska oraz dodatek za lata pracy w służbie cywilnej.

PAP, arb